W siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia podpisana została kolejna w tym roku umowa na roboty budowlane w ramach budowy drogi technologicznej, łączącej ulicę Kontenerową i Logistyczną. Jest ona integralną częścią przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa infrastruktury intermodalnej na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia”.

Wartość zawartego kontraktu to ponad 5 mln złotych brutto. Wykonawcą jest gdyńska firma drogowa MTM.  Gotowa droga ma zostać oddana do użytkowania w drugim kwartale 2020 roku.

 

Całe przedsięwzięcie w Porcie Gdynia szacowane jest na łączną kwotę 155 mln zł netto, a w jego wyniku powstanie nowoczesne Centrum Logistyczne, stworzone z myślą o inwestorach, odbiorcach usług portowych i innych podmiotach, działających na naszym terenie.

„Podpisanie umowy pozwoli lada chwila rozpocząć prace budowlane, zgodnie z planem zakładanym na początku roku. Budowa drogi technologicznej to, obok budowy magazynów, infrastruktury kolejowej, placów składowych i parkingów, jedna z wielu inwestycji, realizowanych w tej części Portu. Po jej zakończeniu spodziewamy się znacznego usprawnienia komunikacji w tym rejonie” – powiedział Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Poza drogą o długości około 360 m zrealizowane zostanie również nowe odwodnienie, przebudowa sieci sanitarnej oraz wodociągowej i oświetlenie całej ulicy.

Inwestycja ta wzmocni zdolność konkurencyjną Portu Gdynia w zakresie usług około portowych, stymulując rozwój nie tylko Gdyni, ale również całego regionu.

Dzięki nowej drodze technologicznej usprawniony zostanie wewnętrzny transport na terenie zaplecza Portu Gdynia. Po obu stronach drogi przewidziano około 100 miejsc postojowych, dla samochodów osobowych. Zakres podpisanego kontraktu obejmuje również przebudowę, istniejącego w ciągu drogi technologicznej, przepustu na Potoku Chylońskim wraz z umocnieniem jego skarp i dna.

Podpis  ER