Rada nadzorcza spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na czerwcowym posiedzeniu powołała Krzysztofa Urbasia na stanowisko prezesa zarządu. Nowy prezes swoje obowiązki obejmie z dniem 1 lipca 2019 roku.

Na początku maja funkcje w składzie zarządu objęli: Jacek Cichocki jako wiceprezes ds. rozwoju oraz Kazimierz Drzazga nowy wiceprezes ds. infrastruktury. Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu zostało wtedy zakończone bez wyłonienia kandydata.

Krzysztof Urbaś ma 61 lat, pochodzi z Gdyni i jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1982 roku związany był z Morskim Portem Handlowym w Gdyni, a w kolejnych latach zdobywał doświadczenie w handlu morskim przy realizacji projektów spedycji i logistyki międzynarodowej  w branży portowo-morskiej w firmie Cargo Service Sp. z o.o.

Od 1998 zasiadał w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk, gdzie odpowiedzialny był m.in. za rozwój Gdańskiego Terminala Kontenerowego.

Jako Dyrektor Rozwoju w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk w latach 2007-2008 opracował strategię Portu Gdańsk do roku 2030, strategię Port Gdańsk XXI oraz plan zagospodarowania Portu Północnego.

W latach 2008-2010, będąc prezesem Zzrządu Siarkopol Gdańsk  przeprowadził restrukturyzację  firmy. Od 2010 współwłaściciel i Prezes Zarządu Balquest Sp. z o.o. Gdynia. W latach 2017-2018 był dyrektorem spółki promowej z Grupy PŻM Unity Line, a ostatnio wiceprezesem spółki Żegluga Polska z Grupy PŻM.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście zarządza dwoma portami o podstawowym znaczeniu dla  gospodarki narodowej.  Jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Powstał na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich.

Do zadań spółki należy zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową, prognozowanie i planowanie rozwoju portów, a także budowa, modernizacja i utrzymanie infrastruktury portowej, jak również pozyskanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portów.

Strategia rozwoju Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście do 2027 roku zakłada dwa główne cele.

Pierwszym z nich jest zapewnienie szerokiej oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w szczególności dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej.

Drugi cel strategiczny to lepsza integracja zespołu portowego Szczecin-Świnoujście w morsko-lądowym korytarzu transportowym Północ-Południe dzięki realizacji inwestycji związanych z zapewnieniem nowoczesnej infrastruktury portowej oraz niezbędnych dla rozwoju portów inwestycji w infrastrukturę dostępu do portów od strony morza i lądu.

Podpis:   ER