Polityka energetyczna Polski oraz sprawiedliwa transformacja to główne tematy konferencji „Energetyka 2030 Nowa energia do zmian”. W wydarzeniu, które odbyło się 7 grudnia 2020 r., udział wzięli wiceministrowie klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński i Ireneusz Zyska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Otwierając konferencję wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński wskazał, że w obliczu zmian i krajowych uwarunkowań sprawiedliwa transformacja jest jednym z najważniejszych obszarów polityki energetycznej.

„Chcemy, aby transformacja energetyczna stała się szansą na stworzenie nowych miejsc pracy i budowała przewagę konkurencyjną. Musimy jednak zapewnić, aby odbyła się w sposób sprawiedliwy. To kwestia kluczowa w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r.” – powiedział.

Wiceminister podkreślił także, że obecnie widoczna jest zmiana sposobu produkcji energii w kierunku rozproszonym z wykorzystaniem OZE, dzięki czemu można wykorzystać lokalne zasoby i ich potencjał.

W trakcie konferencji pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska wziął udział w debacie „Energetyka2030: ścieżka dojścia”, podczas której podkreślił, że kluczowe dla powodzenia całego procesu transformacji będzie ewolucyjne odchodzenie energetyki węglowej, z uwzględnieniem zasad sprawiedliwej transformacji.

„Kolejne poziomy obniżenia emisyjności gospodarki to trendy, których nie możemy zatrzymać. Mam nadzieję, że Unia Europejska jako wspólnota solidarnych państw, będzie uwzględniać polską specyfikę, wynikającą z oddziedziczenia energetyki konwencjonalnej z okresu przed 1989 rokiem” – mówił.

Wiceminister Zyska zaznaczył także, że w procesie transformacji energetycznej musimy wykorzystywać polską własność intelektualną rodzime wynalazki.

„Intensywnie pracujemy nad stworzeniem systemu OZE 4.0. Będzie to system elektrowni hybrydowych, połączony z magazynami energii i inwerterami, tak aby osiągnąć większą potencjał z różnych źródeł OZE” – podsumował.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska