Fot. Michał Pietrzak/3.FO

W sobotę, 10 kwietnia, Marynarka Wojenna oddała hołd ofiarom tragicznej katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem. W związku z sytuacją epidemiologiczną uroczystości odbyły się w małej asyście honorowej i miały symboliczny przebieg.

Uroczystości rocznicowe z udziałem małej asysty honorowej, rozpoczęły się dokładnie o godzinie 08:41 na cmentarzu komunalnym w Baninie, gdzie spoczywają szczątki śp. admirała floty Andrzeja Karwety. Na grobie tragicznie zmarłego dowódcy Marynarki Wojennej, delegacja marynarzy złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka i własnym marynarze wystawili symboliczne posterunki honorowe, złożyli wiązanki i zapalili znicze na grobach ofiar katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleńskiem: śp. marszałka sejmu RP Macieja Płażyńskiego w Bazylice Mariackiej, a także śp. Anny Walentynowicz, śp. Arkadiusza Rybickiego oraz śp. Leszka Solskiego – na gdańskim cmentarzu Srebrzysko. Uroczystości upamiętniające 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej zakończyły się złożeniem kwiatów pod płytą pamiątkową śp. admirała floty Andrzeja Karwety przy budynku byłego Dowództwa Marynarki Wojennej oraz przy Bazylice Morskiej w Gdyni.

Ś.P. ADMIRAŁ FLOTY ANDRZEJ KARWETA Dowódca Marynarki Wojennej RP (2007 – 2010)

Admirał floty Andrzej KARWETA urodził się 11 czerwca 1958 roku w Jaworznie w województwie śląskim. W 1977 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, rozpoczął studia w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni, na Wydziale Dowódczym. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra nawigacji, został skierowany do służby na trałowcach w 13 Dywizjonie Trałowców 9. Flotylli Obrony Wybrzeża w Helu. W 1986 roku objął dowodzenie swoim pierwszym okrętem ORP Czapla, z którym w 1987 i 88 zdobył miano najlepszego okrętu 9. FOW. Jego kariera związała się z trałowcami projektu 206F. W latach 1989-1992 dowodził grupą taktyczną i okrętem ORP Mewa. W 1992 roku ukończył podyplomowe studia operacyjno-taktyczne o kierunku dowódczo-sztabowym w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a następnie rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu 13. Dywizjonu Trałowców.

W latach 1996-2002 dowodził 13. Dywizjonem Trałowców. Były to przełomowe lata dla tego dywizjonu. Właśnie wtedy trałowce projektu 206F przechodziły gruntowną modernizację i były przygotowywane do służby w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego już jako niszczyciele min. Od 2002 roku okręty te rozpoczęły na stałe swoją służbę w NATO, a niszczyciel min ORP Mewa, którym dziesięć lat wcześniej dowodził admirał floty Andrzej Karweta, przeszedł do historii jako pierwszy polski okręt, który podniósł flagę Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wejście do służby niszczycieli min projektu 206FM otworzyło nowe możliwości aktywności międzynarodowej Marynarki Wojennej RP. Również kariera admirała floty Andrzeja Karwety kierowała się na tory międzynarodowe. Jeszcze w 2000 roku dowodził on w czasie ćwiczenia „Baltops” wielonarodowym zespołem sił trałowych. Z powodzeniem kierował działaniami jednostek z Estonii, Łotwy, Polski i Wielkiej Brytanii. W 2002 roku admirał floty Andrzej Karweta zakończył niemal 20-letnią służbę w 13. Dywizjonie Trałowców. Skierowany został bowiem do pracy w dowództwie Sił Morskich NATO SACLANT w Norfolk (Virginia, USA), gdzie łączył obowiązki Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy HQ SACLANT oraz zastępcy szefa Oddziału Broni Podwodnej. W 2003 roku, po rozwiązaniu SACLANT, został wyznaczony na stanowisko Narodowego Przedstawiciela Łącznikowego przy nowo powstałym Dowództwie Transformacji ACT w Norfolk. Po zakończeniu trzyletniej służby w dowództwach NATO, wrócił do kraju i objął obowiązki zastępcy dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. W 2006 został skierowany na Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, a rok później na studia w prestiżowej Royal College of Defence Studies w Londynie. 11 listopada 2007 roku, został nominowany przez Prezydenta RP na stanowisko Dowódcy Marynarki Wojennej. Od pierwszych dni dowodzenia robił wszystko by poprawić stan polskich sił morskich. Dbał o ich pozycję w kraju i za granicą. Przygotował i doprowadził polską Marynarkę Wojenną do realizacji najważniejszego zadania ostatniej dekady – czyli dowodzenia Stałym Zespołem Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 1 – SNMCMG1. Było to bezprecedensowe wydarzenie, gdyż Polska dostąpiła zaszczytu dowodzenia stałym zespołem okrętowym Sojuszu Północnoatlantyckiego jako pierwszy spośród krajów przyjętych do NATO po 1999 roku.

Admirał floty Andrzej Karweta słuchał ludzi, był otwarty na nowe rozwiązania. Lubił otaczać się ekspertami. Jak przyznają jego bezpośredni podwładni, nie był osobą konfliktową. Wręcz przeciwnie, potrafił załagodzić każdy spór, a nawet obrócić wszelkie kłótnie w konstruktywną dyskusję. Zwykł mawiać „Ty mi nie mów co jest dobrze. Ty mi powiedz co można poprawić”. Ponad Marynarkę Wojenną bardziej kochał jedynie swoją rodzinę.

Postanowieniem Nr 112-8-2010 z dnia 15 kwietnia 2010 roku, Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP pośmiertnie mianował tragicznie zmarłego Dowódcę Marynarki Wojennej na stopień admirała floty.

Admirał floty Andrzej Karweta za swoją służbę był wielokrotnie wyróżniany. Wśród jego odznaczeń są m.in. Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny (2006 r.), Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju (1999 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (2005 r.). 16 kwietnia 2010 roku Bronisław Komorowski, wykonujący obowiązki Prezydenta RP, odznaczył admirała floty Andrzeja Karwetę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Admirał floty Andrzej Karweta dowodził polskimi siłami morskimi aż do tragicznego dnia 10 kwietnia 2010 roku.

1e
1a
1k
5d
2b
1g
2c
1h
2f
4c
4d
3d2a3416
4b
4e
1b
5a
2c
1f
4b
2a
5b
1e 1a 1k 5d 2b 1g 2c 1h 2f 4c 4d 3d2a3416 4b 4e 1b 5a 2c 1f 4b 2a 5b

Fot. Michał Pietrzak/3. FO

Podpis: Sekcja Prasowa 3. FO