Fot. Marcin Koszałka

Wczoraj 4.03. w stoczni Remontowa Shipbuilding zwodowano kolejny lodołamacz, który zasili flotę PGW Wody Polskie. Jednostka “Ocelot” będzie eksploatowana przez RZGW w Szczecinie, a przyszłuży się lokalnej społeczności.

Nowe lodołamacze dla Szczecina to wymiana międzypokoleniowa floty, która pamięta czasy sprzed ponad 50 lat. Zakup nowych jednostek wynika z konieczności zapewnienia mieszkańcom regionu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w sezonie zimowym. Lodołamanie zapobiega bowiem powstawaniu powodzi zatorowych.

Inspektorzy Agencji Gdańsk Polskiego Rejestru Statków S.A. prowadzili nadzór nad budową “Ocelota” i bliźniaczego “Tarpana”. Od samego początku aktywnie uczestniczymy w projekcie, weryfikując zgodność budowy z Przepisami klasyfikacji i budowy statków śródlądowych. Będziemy też jako klasyfikator sprawować nadzór nad jednostkami w okresie ich eksploatacji.

Umowę na budowę dwóch lodołamaczy liniowych podpisano w marcu 2018 roku. Koszt budowy to ponad 30 mln złotych, z czego większość stanowi dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności. Statki mają być gotowe jesienią 2020 r. W ostatnich dniach zamawiający przeprowadzili kontrole postępu prac.

Źródło: PRS