W dniach 26 lipca – 6 sierpnia na wodach u wybrzeży Afryki Wschodniej odbędą się ćwiczenia Cutlass Express 2021, organizowane przez Dowództwo Stanów Zjednoczonych w Afryce, prowadzone przez U.S. Naval Forces Africa.

Ćwiczenia Cutlass Express, organizowane przez Dowództwo Stanów Zjednoczonych w Afryce i prowadzone przez U.S. Naval Forces Africa, ma na celu ocenę i poprawę połączonych zdolności egzekwowania prawa morskiego oraz promowanie bezpieczeństwa narodowego i regionalnego w Afryce Wschodniej. Cutlass Express zwiększają również interoperacyjność pomiędzy partnerami amerykańskimi, afrykańskimi oraz międzynarodowymi.

Celem Cuttless Express jest przeszkolenie sił amerykańskich w zakresie procedur, wejścia na pokład, przeszukania i przejęcia, najlepszych praktyk oraz interoperacyjności z krajami partnerskimi. Ćwiczenie ma na celu poprawienie współpracy regionalnej, usprawnienie świadomości w domenie morskiej (MDA), wymiany informacji pomiędzy Centrami Operacji Morskich (MOC), szybkości reagowania, przestrzegania zasad praworządności oraz zdolności blokowań w zakresie przeciwdziałania proliferacji nielegalnych dóbr i zwalczania piractwa. Skoncentrowane scenariusze będą obejmowały przeciwdziałanie przemytowi nielegalnej broni, narkotykom, pieniądzom, zasobom naturalnym, materiałom związanym z bronią masowego rażenia oraz osobom, którzy stanowią zagrożenie dla stabilności regionalnej, partnerów międzynarodowych lub zasilają organizacje ekstremistyczne.

Autor: MD

https://portalstoczniowy.pl/category/marynarka-bezpieczenstwo/