Portal Stoczniowy skierował pytania do ministra MON Mariusza Błaszczaka oraz do Premiera Mateusza Morawieckiego o stan bezpieczeństwa morskiego oraz Marynarki Wojennej w kontekście fatalnego stanu i zaniedbań kolejnych rządów. W odpowiedzi na pytania otrzymaliśmy stanowisko od rządu przesłane przez Centrum Operacyjne MON oraz Centrum Informacyjne Rządu.

„W ostatnich latach w Marynarce Wojennej RP do służby weszły całkowicie nowe okręty bojowe ORP Kormoran oraz ORP Ślązak. Podjęto również kilka kluczowych decyzji, związanych nie tylko z pozyskaniem jednostek zabezpieczenia działań, czy jednostek pomocniczych, ale związanych z modernizacją lotnictwa morskiego.

MW otrzymała osiem zmodernizowanych śmigłowców W3-WARM Anakonda. Dostarczone do Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej śmigłowce, wraz z zamówionymi czterema śmigłowcami AW-101, pozwolą na skuteczne prowadzenie akcji poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu. Ponadto śmigłowce AW-101 zapewnią dodatkowe zdolności w zakresie zwalczania okrętów podwodnych w sytuacji konfliktu zbrojnego.

Trwają rozmowy ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania okrętów podwodnych w ramach zdolności pomostowej. Zmodernizowane okręty podwodne typu A17 pozwolą nie tylko wzmocnić zdolności w obszarze działań podwodnych, ale również zachować przygotowany do działań i wyszkolony potencjał ludzki. W przyszłości zapewni to sprawne wdrożenie do służby okrętów podwodnych nowego typu w ramach programu Orka.

Potencjał Wojska Polskiego jest wypadkową zdolności wszystkich komponentów, w tym także morskiego. Obecnie realizowane są ambitne programy modernizacyjne dotyczące lotnictwa wielozadaniowego oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Priorytetami w zakresie rozwoju i modernizacji sił morskich pozostają programy pozyskania okrętów bojowych. Aktualnie trwa faza analityczno-koncepcyjna w zakresie pozyskania okrętów Miecznik. Prowadzone są również prace analityczno-koncepcyjne dotyczące nowych wielozadaniowych morskich śmigłowców pokładowych dla Marynarki Wojennej RP. Ich pozyskanie zostało przewidziane w planach modernizacji Sił Zbrojnych RP.

MON bierze pod uwagę oraz rozpatruje wszystkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia potencjału Marynarki Wojennej jak i całych Sił Zbrojnych RP. Między innymi dlatego podjęliśmy kroki zapewniające w perspektywie roku 2025 stały wzrost wydatków obronnych do poziomu 2,5 % PKB.

Wojsko Polskie jest przygotowane, w wymiarze narodowym i sojuszniczym, do zabezpieczenia kluczowych interesów bezpieczeństwa państwa w tym szlaków handlowych. Marynarka Wojenna efektywne współdziała z pozostałymi rodzajami Sił Zbrojnych RP oraz wypełnia nasze zobowiązania sojusznicze”.

Autor: CIR, CO MON