Portal Stoczniowy w trosce o przyszłość programu Miecznik postanowił  zwrócić się z pytaniami do Inspektoratu Uzbrojenia.

  1. Czy MON popiera ideę dostosowania Mieczników do eksploatacji śmigłowców AW 101 Merlin (zakupionych już przez Polskę) i wykorzystania tych wiropłatów ich nie tylko do zadań ZOP i SAR ale również w wariancie kontroli przestrzeni powietrznej i wskazywania celów dla pocisków rakietowych dalekiego zasięgu?
  2. Czy MON widzi konieczność uzbrojenia Mieczników w przeciwlotnicze pociski rakietowe średniego/dalekiego zasięgu (o zasięgu powyżej 100 km) koniecznych do stworzenia strefowej obrony powietrznej północnych obszarów kraju i Bałtyku Południowego?
  3. Czy w opinii MON kwota nieprzekraczająca około 1 mld euro za w pełni uzbrojoną i wyposażoną fregatę obrony powietrznej jest kwotą wygórowaną w porównaniu do ceny baterii Patriot wynoszącej około 2,3 mld USD, szczególnie mając na uwadze fakt, że fregata dysponuje szeregiem innych zdolności i operacyjnych. Czy w związku z powyższym nie istnieje ekonomiczne uzasadnienie powierzenia zadania obrony powietrznej północnej części kraju MW RP?
  4. Czy MON popiera ewentualne uwzględnienia w projekcie Miecznik zasady „Fitted For By Not With” polegającej na wyposażeniu okrętu w docelowe sensory i system walki oraz ograniczoną liczbę efektorów wraz z jednoczesnym przygotowaniem jednostki do szybkiego montażu kolejnych efektorów w trakcie eksploatacji. Rozwiązanie takie mogłoby pozwolić na ograniczenie kosztów zakupu jednostki a jednocześnie pozwalałoby na szkolenie załóg zgodnie z docelową (pełną) konfiguracją uzbrojenia i wyposażenia.
  5. Czy wybrany podmiot zagraniczny będzie odpowiedzialny za dostawę Mieczników czy też za to odpowiedzialność przyjmie PGZ? Czy w przypadku pierwszym istnieje w opinii MON konieczność budowy fregat w formule 1+2, zwiększającej koszty, stwarzającej niebezpieczeństwo nie zawarcia kolejnych kontraktów na 2. i 3. okręt (casus Gawrona), oraz utrudniającej budowę 3 identycznych jednostek?
  6. Jaki jest planowany minimalny udział polskiego przemysłu w kosztach budowy okrętów? Czy udział ten będzie traktowany jako ważniejszy od możliwości bojowych Miecznika? Czy nie istnieje obawa, że wybierzemy okręt „bardziej spolonizowany” o mniejszych walorach operacyjnych („łatwiejszy w budowie”) kosztem jednostki o większych walorach?
  7. Czy budowa Mieczników spowoduje odsunięcie na dalsze lata pozyskania nowoczesnych okrętów podwodnych, skutkujące całkowitą utratą zdolności w tym zakresie przez MW RP?
  8. Kto zdaniem MON powinien być odpowiedzialny za wsparcie eksploatacji Mieczników w trakcie ich służby w Polsce? Czy PGZ, czy podmiot zagraniczny?
  9. Na jakim etapie jest wybór efektorów (rakiet przeciwlotniczych)?
  10. Czy Ministerstwo Obrony Narodowej określiło liczbę i parametry efektorów uzbrojenia rakietowego? Uzbrojenie rakietowe średniego zasięgu jest dość nieprecyzyjnym pojęciem, więc proszę o sprecyzowanie tego. Proszę, o podanie wartości w kilometrach lub milach morskich. Ile według MON powinna mieć zasięgu rakieta na „Mieczniku”. Czy jest przewidziane operowanie z Mieczników śmigłowców „Merlin”?

Stronami umowy na dostawę okrętów Miecznik dla Marynarki Wojennej RP są Skarb Państwa – Inspektorat Uzbrojenia oraz Konsorcjum PGZ-Miecznik w składzie PGZ S.A. (lider) wraz z PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o. oraz Stocznia Remontowa Shipbuilding S.A.

Okręty Miecznik zostaną wyposażone w systemy obrony przeciwlotniczej i rakietowe systemy rażenia woda-woda i woda-ziemia oraz torpedy przeznaczone do zwalczania okrętów podwodnych. Okręty będą posiadały również zdolności umożliwiające operowanie z ich pokładu morskich śmigłowców pokładowych, niemniej szczegółowe informacje nie mogą zostać na chwilę obecną podane do publicznej wiadomości w związku z faktem, że zostały one określone w niejawnych dokumentach.

Pozyskiwane od partnera zagranicznego technologie mają umożliwić budowę okrętów siłami polskich stoczni. Realizacja projektu Miecznik wiąże się z budową potencjału technologicznego przewidującego pozyskanie kompetencji i zdolności do utrzymywania sprawności sprzętu wojskowego w całym jego cyklu życia, co obejmuje m.in. diagnostykę, prace remontowo-serwisowe oraz produkcję lub montaż wybranych podsystemów. Przewidywane jest także wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań polskich podmiotów przemysłowych i badawczo-naukowych.

Jednocześnie informuję, że szczegóły dotyczące wyposażenia, w tym Zintegrowanego Systemu Walki oraz parametry uzbrojenia planowanych do pozyskania okrętów determinujące technologiczne możliwości wykorzystania jednostek, jak również przewidziany w umowie transfer technologii zostaną doprecyzowane po zakończeniu I Etapu, tj. po przeprowadzeniu Analiz Techniczno-Ekonomicznych i wyborze optymalnego, docelowego rozwiązania pozyskiwanego od partnera zagranicznego stanowiącego podstawę do realizacji projektu Miecznik.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej pozyskania okrętów podwodnych nowego typu dla Marynarki Wojennej RP w ramach programu ORKA informuję, że przedmiotowe zadanie zostało ujęte w „Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP na lata 2021-2035 z uwzględnieniem 2020 roku”, który stanowi dokument niejawny.

Autor: Krzysztof Płatek

Komentarz redakcyjny

W dalszym ciągu nie jest jasne jakim potencjałem defensywnym w zakresie obrony powietrznej będą dysponowały fregaty wyposażone według uzyskanych odpowiedzi w systemy przeciwlotnicze. Nie wiadomo też czy z ich pokładów będą w stanie operować nasze najnowsze śmigłowce typu Merlin.