Portal Stoczniowy w trosce o przyszłość programu Miecznik postanowił  zwrócić się z pytaniami do Inspektoratu Uzbrojenia.

  1. Czy prawdą jest, że MON wysłało pytania ofertowe do przemysłu w sprawie programu Miecznik?

Informuję, że zaproszenie do negocjacji w sprawie pozyskania okrętów MIECZNIK dla Marynarki Wojennej RP zostało wystosowane w dniu 15 kwietnia br. do PGZ Stoczni Wojennej Sp. z o.o.

  1. Czy może to być jednostka projektowana od podstaw, czy też wymagane będzie oparcie jej konstrukcji o istniejący typ?

Zgodnie z przedmiotowym zaproszeniem Zamawiający dopuszcza szeroki udział krajowych podmiotów przemysłu obronnego oraz podmiotów badawczo-naukowych, a po stronie Wykonawcy znajduje się wskazanie potencjalnych konsorcjantów, wraz z którymi, we współpracy w partnerami zagranicznymi, zaproponuje on możliwe rozwiązania w formule konkurencyjnej.

  1. Czy MON zdecydował w jakiej stoczni będą budowane okręty?

Jednocześnie informuję, że pozyskanie okrętów MIECZNIK jest priorytetowym celem Ministerstwa Obrony Narodowej do realizacji w 2021 r., a podpisanie umowy nastąpi w możliwie najszybszym terminie, przy dochowaniu należytej staranności.

Autor: Krzysztof Płatek