17.05.2021r. Portal Stoczniowy zwrócił się do PGZ SA z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące programu Miecznik.

  1. Jaki podział zadań jest przewidziany dla poszczególnych konsorcjantów (PGZ SA, PGZ SW i RSB) w ramach realizacji pozyskania i budowy okrętów obrony wybrzeża pk. Miecznik?

Podział zadań i obowiązków konsorcjantów zostanie zaprezentowany na dalszym etapie projektu. Będzie on oczywiście uwzględniał optymalizację prac, wiedzę i doświadczenie poszczególnych konsorcjantów oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w prace przy programie Miecznik.

  1. Czy obecność w konsorcjum Remontowa Shipbuilding S.A nie niesie ryzyka, że tak jak w przypadku okrętów Kormoran II PGZ SW pełnić będzie drugorzędną rolę?

Fregata jest zdecydowanie większym okrętem w stosunku do niszczyciela min i cechuje się innymi funkcjonalnościami oraz możliwościami. Zatem znacznie większy zakres prac będzie przypadał na szeroko rozumiany system walki i łączności oraz uzbrojenie, a więc obszary, w których specjalizuje się Polska Grupa Zbrojeniowa. Nie można tu mówić o drugorzędnej roli, gdyż projekt zakłada wykorzystanie mocnych stron, wiedzy i doświadczenia wszystkich podmiotów zaangażowanych w program Miecznik.

  1. Jak PGZ SA przewiduje w przyszłości realizację zadania wsparcia eksploatacji okrętów obrony wybrzeża Miecznik w czasie ich służby? Kto będzie odpowiedzialny za wsparcie logistyczne platformy, a kto za system walki?

Ponieważ postępowanie jest realizowane w trybie PIBP (Podstawowy Interes Bezpieczeństwa Państwa), Wykonawca będzie musiał ustanowić i utrzymać potencjał do serwisowania okrętów w cyklu życia. Szczegóły stanowią informację niejawną.

Autor: PGZ SA