Oferta V Besix, NDI SA i NDI Sp.  z o.o. o wartości 992,2 mln zł uzyskała najwyższą punktację w przetargu na wykonanie pierwszej części prac budowlanych w ramach przekopu Mierzei Wiślanej. Celem inwestycji jest poprawa dostępu do portu w Elblągu.

W trakcie poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Morskim z Gdyni  dyrektor kapitan żeglugi wielkiej Wiesław Piotrzkowski oraz zastępca dyrektora ds. technicznych Anna Stelmaszyk-Świerczyńska przedstawili informację dotyczącą procedury przetargowej  na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I. Poinformowali również, która ze złożonych ofert uzyskała na obecnym etapie najwyższą punktację.

Oferty w przetargu na budowę przekopu Mierzei Wiślanej zostały otwarte 22 maja. Ceny zaproponowane przez sześciu inwestorów wahały się od ponad 992,2 mln zł do 1,4 mld zł. Najniższą złożyło konsorcjum Besix i NDI.

Inne konsorcja biorące udział w przetargu to: Budimex – Ferrovial Agroman, China Harbour Engineering Company, Energopol – Szczecin, Sinohydro Corporation  oraz Polbud – Pomorze wraz z dwoma partnerami.

Ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na realizację pierwszej części inwestycji, czyli budowę portu osłonowego, kanału żeglugowego oraz sztucznej wyspy, chciało przeznaczyć 718 mln zł.

Resort zakłada, że  budowa nowej drogi wodnej poprawi dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantuje Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego do Bałtyku, z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości – 20 m.

Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

Podpis   ER