Baltic Pipe / Portal Stoczniowy

Foto. Gaz-System

Oferta Izostalu – spółki zależnej Stalprofilu – warta 97,1 mln zł netto (119,4 mln zł brutto) została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Gaz-Systemu (w wyniku zawartych umów ramowych) na dostawy izolowanych rur stalowych DN1000 dla zadań towarzyszących gazociągowi Baltic Pipe, o długości 55 km, podała spółka.

“Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 listopada 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku” – czytamy w komunikacie.

Umowa na realizację zadania stanowić będzie umowę częściową w ramach zawartej w sierpniu 2019 r. umowy ramowej, podano także.

W połowie sierpnia 2019 r. Izostal zawarł umowę ramową z Gaz-Systemem w zakresie dostaw rur o długości całkowitej około 1 707 km dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System – części nr 1, 2, 3 oraz 4. Umowa ramowa została zawarta na 8 lat, a jej łączna maksymalna wartość netto to 2 793,16 mln zł.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Źródło: ISBnews