Dwóch oficerów Marynarki Wojennej, reprezentujących świnoujską 8. Flotyllę Obrony Wybrzeża oraz gdyńską 3. Flotyllę Okrętów, uczestniczyło w dniach 1 – 12 lipca 2019 r. w ćwiczeniu pk. “Sea Breeze 2019” na Ukrainie.

Ćwiczenie pk. “Sea Breeze 19” organizowane przez Ukrainę i Stany Zjednoczone, jest przedsięwzięciem odbywającym się cyklicznie od 1997 r. w basenie Morza Czarnego, do udziału w którym zapraszane są inne kraje sojusznicze.

Ćwiczenie łączy w działaniu komponenty morski, lądowy i powietrzny. Celem tegorocznej edycji ćwiczenia było podnoszenie zdolności do współdziałania wszystkich rodzajów sił zbrojnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa morskiego w rejonie basenu Morza Czarnego.

Ważnym elementem ćwiczenia jest ujednolicenie procesu planowania i dowodzenia zgodnie ze standardami NATO oraz zwiększenie poziomu interoperacyjności pomiędzy Siłami Zbrojnymi Ukrainy i Siłami Zbrojnymi państw basenu Morza Czarnego, będących członkami Traktatu Północnoatlantyckiego.

Na tegoroczną edycję ćwiczenia po raz kolejny zostali zaproszeni oficerowie polskiej Marynarki Wojennej. Polscy oficerowie zaangażowani byli w tzw. projekt “mentorski”, stanowiący wsparcie żołnierzy ukraińskich w przygotowaniu i przeprowadzeniu ćwiczenia w oparciu dokumenty zgodne ze standardami NATO.

Polacy brali aktywny udział w planowaniu operacji ćwiczących sił, wspierając oficerów operacyjnych sztabu Centrum Operacji Połączonych (ang. Joint Operation Centre).

W ćwiczeniu, oprócz organizatorów, uczestniczyły takie kraje jak: Bułgaria, Kanada, Francja, Gruzja, Dania, Estonia, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Norwegia, Rumunia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Polska, Włochy, Grecja i Słowenia. Zaangażowanych zostało ponad 3000 żołnierzy z 19 krajów oraz 32 okręty i 24 statki powietrzne.

Podpis   ER