Okręt ratowniczy ORP Lech zaprezentuje biało-czerwoną banderę podczas obchodów 100-lecia utworzenia Łotewskiej Marynarki Wojennej. Uroczystości odbędą się w dniach 9 – 11 sierpnia 2019 roku w stolicy Łotwy – Rydze.

Załogę okrętu pożegnała delegacja Sztabu 3. Flotylli Okrętów i Dywizjonu Okrętów Wsparcia na czele z dowódcą 3. FO kontradmirałem Mirosławem Jurkowlaniec.

Oprócz jednostek państwa gospodarza oraz polskiego okrętu ratowniczego ORP Lech w uroczystościach uczestniczyć będą okręty innych bander w tym m. in. Niemiec, Szwecji, Finlandii, Litwy i Estonii.

W ramach obchodów 100-lecia Łotewskiej MW odbędzie się parada morska okrętów. Następnie załogi okrętów wezmą udział w ceremonii przekazania historycznych dokumentów Łotewskiej Marynarki Wojennej do Muzeum Wojennego, a także złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Wolności.

W ramach wizyty na Łotwie, jednostka nosząca biało-czerwoną banderę zostanie udostępniona do zwiedzania. Do macierzystego portu ORP Lech powróci 12 sierpnia.

ORP Lech to duży okręt ratowniczy przystosowany do wykonywania zadań ratowniczych, w tym poszukiwania i ewakuacji rozbitków. Okręt może – samodzielnie i współdziałając z jednostkami nawodnymi i lotniczymi – udzielać pomocy innym statkom i okrętom w zakresie zwalczania przecieków, awarii systemu wodnego, holowania i ściągania z mielizny oraz walki z pożarami, a także w zakresie medycznym.

Jednostka przystosowana jest do zadań z zakresu patrolowania i kontroli statków w ramach blokad morskich, międzynarodowego embarga oraz na rzecz gospodarki morskiej. ORP Lech prowadzi prace podwodne na głębokościach do 60 metrów, a przy wykorzystaniu mieszanek oddechowych – nawet do 100-120 metrów. Dzięki temu może udzielać pomocy zanurzonym okrętom podwodnym oraz wydobywać z dna morskiego przedmioty o masie do 7 ton. Posiada ekologiczne systemy oczyszczania fekaliów oraz obojętne dla środowiska systemy przeciwpożarowe.

W maju 2003 roku ORP Lech prowadził prace podwodne na transportowcu Goya, a następnie w sierpniu tego samego roku uczestniczył w pracach wydobywczych wraku samolotu SU-22. W 2007 roku przeprowadził inspekcję wraku lotniskowca Graff Zeppelin, a dwa lata później badał przyczyny i okoliczności katastrofy kutra WŁA-127 oraz współpracował z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w pracach na Zbożowcu z XVII / XVIII wieku.

Podpis  ER