Fot. Shutterstock

OT Logistics zawarło z Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkową umowę sprzedaży akcji, na podstawie której OT Logistics sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia (CHG), tj. wszystkie akcje CHG posiadane przez OT Logistics, podała spółka.

Przeniesienie własności akcji obejmie także równolegle rozliczenie innych aktywów i pasywów związanych z działalnością operacyjną CHG oraz łączących dotychczas CHG z Grupą OT Logistics, których wartość stanowi integralną część warunków finansowych transakcji, podano.

Zgodnie z postanowieniami warunkowej umowy sprzedaży akcji zamknięcie transakcji (w tym, między innymi, przeniesienie akcji w CHG oraz płatność ceny sprzedaży) zależy od spełnienia warunków zawieszających, w tym m.in. wydania zgody na koncentrację przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów; nieskorzystania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa z przysługującego mu prawa pierwokupu akcji, ze względu na to, że CHG jest właścicielem nieruchomości rolnej; podjęcia przez radę nadzorczą spółki uchwał wyrażających zgodę na transakcję

Zamknięcie i rozliczenie transakcji nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających. Strony przewidziały, że spełnienie wszystkich warunków zawieszających powinno nastąpić nie później niż do 20 października 2021 r. (z możliwością przedłużenia w określonych przypadkach do 15 grudnia 2021 r.), podkreślono.

W ramach transakcji Rhenus zobowiązał się także do spłaty zadłużenia kredytowego CHG, o wartości limitów kredytowych do 22 mln zł poprzez udzielenie pożyczki CHG na zamknięciu transakcji.

W wyniku realizacji transakcji OT Logistics spodziewa się uzyskać wpływy umożliwiające spłatę zobowiązań finansowych oraz zwiększenie środków obrotowych OT Logistics w łącznej wysokości zbliżonej do poziomu 20% wartości sumy bilansowej OT Logistics, odnotowanej na koniec roku obrotowego 2020, tj. około 87 mln zł, podano również.

“W związku z realizacją transakcji zarząd OT Logistics podtrzymuje możliwość całkowitej spłaty lub zrefinansowania obecnego zadłużenia wobec wierzycieli finansowych oraz osiągnięcie pełnej stabilności finansowej Grupy OT Logistics do końca IV kwartału 2021 r.” – zakończono.

Źródło: