PERN oddał do eksploatacji cztery zbiorniki – po dwa w bazie paliw w Dębogórzu i w Rejowcu, o łącznej pojemności 128 tys. m3, podała spółka. Tym samym PERN zakończył drugi etap rozbudowy pojemności magazynowej na paliwa.

Nowe zbiorniki w Dębogórzu i Rejowcu to ostatnie elementy drugiego etapu rozbudowy baz paliw, należącego do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m3 w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, drugi etap – właśnie zakończony – to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m3 w 6 lokalizacjach: Dębogórzu, Rejowcu, Boronowie, Koluszkach, Emilianowie i Małaszewiczach. Mimo pandemii oraz konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym PERN zrealizował wszystkie inwestycje w terminie, podkreślono.

Baza Paliw nr 21 w Dębogórzu powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m3 każdy. Dzięki rozbudowie pojemość magazynowa bazy wzrosła do prawie 260 tys. m3. Wykonawcą prac było konsorcjum: Aldesa Construcciones Polska (lider konsorcjum), Aldesa Construcciones oraz Mekro.

Niedługo ruszy budowa kolejnego, podobnego zbiornika, który zostanie oddany do użytku w przyszłym roku. Kompleksowy plan rozwoju bazy i stworzenie paliwowego hubu morskiego obejmuje nie tylko rozbudowę pojemności magazynowych, ale i instalacji transportu rurociągowego, modernizację frontu kolejowego, a także zwiększenie zdolności przeładunkowych nabrzeża tankowców, realizowane we współpracy z Zarządem Portu Morskiego Gdynia. Nowe udogodnienia pozwolą klientom PERN na bardziej efektywny import i dalszą dystrybucję oleju napędowego, zapowiedziała także spółka.

“Nasz paliwowy hub morski – terminal produktów naftowych w Dębogórzu to jeden z filarów zdywersyfikowanego systemu zaopatrywania Polski w paliwa płynne. Umożliwiamy naszym klientom import paliwa na dużą skalę drogą morską z dowolnego regionu świata. Stale podnosimy sobie poprzeczkę i dlatego rozbudowujemy i modernizujemy nasze bazy, czego przykładem jest właśnie zakończony drugi etap programu Megainwestycji. Mimo epidemii utrzymujemy tempo i jak najszybciej chcemy zrealizować także trzeci etap rozbudowy” – powiedział prezes PERN Igor Wasilewski, cytowany w komunikacie.

Z kolei pojemność magazynowa bazy w Rejowcu wzrosła do ponad 300 tys. m3. Dotychczas znajdowało się na jej terenie 59 zbiorników paliwowych o łącznej pojemności ok. 238 tys. m3. Wykonawcą prac jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Mostostal Warszawa jako lider oraz Mostostal Płock.

“Mimo że w dwóch lokalizacjach budowaliśmy zbiorniki o tej samej pojemności, to inwestycje bardzo różnią się od siebie. Po pierwsze montażem dachów – w Dębogórzu dachy ‘rosły’ razem ze zbiornikami, w Rejowcu przenosiliśmy je na gotowe zbiorniki. Dodatkowo projekty realizowało dwóch partnerów biznesowych: sprawdzony od wielu lat Mostostal oraz nowy dla nas zespół: Aldesa i Mekro. Firmy zakończyły inwestycje o czasie, dbały o reżim sanitarny na budowach oraz doprowadziły do podobnego finalnego rezultatu. Miło jest czerpać z doświadczenia różnych podmiotów i przekładać to na nasze przyszłe działania” – dodał wiceprezes PERN Mateusz Radecki.

Każdy z czterech nowych zbiorników ma pojemność 32 tys. m3 i będzie przeznaczony do magazynowania oleju napędowego.

Trzeci etap rozbudowy baz paliw PERN jest obecnie na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy siedmiu nowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 224 tys. m3 w trzech różnych lokalizacjach: Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu, podsumowano.

Źródło: