Fot. PERN

PERN zawarł umowy na rozbudowę zbiorników estrów (FAME) o łącznej pojemności 2,8 tys. m3 w pięciu lokalizacjach – w bazach paliw w: Koluszkach, Emilianowie, Woli Rzędzińskiej, Kawicach i Małaszewiczach oraz o pojemności 300 m3 na bioetanol w bazie w Nowej Wsi Wielkiej, podała spółka.

Ponadto, w ramach realizacji zadań w Koluszkach i Nowej Wsi Wielkiej, klientom spółki zostanie udostępniona możliwość dostarczania biokomponentów transportem kolejowym jako alternatywa do obecnie funkcjonującego transportu samochodowego, podkreślono.

W 2021 roku PERN planuje dalsze inwestycje dotyczące rozbudowy pojemności magazynowych na estry oraz udostępniania możliwości dostaw biokomponentów transportem kolejowym, zapowiedziała spółka.

Ponadto PERN obecnie unowocześnia fronty autocysternowe, co poprawia komfort kierowców, skraca czas ich obsługi, a także umożliwia bezpośrednie dozowanie biokomponentów i dodatków firmowych podczas załadunku autocystern.

W 2020 roku zakończyły się zadania związane z modernizacją frontów autocysternowych w bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej oraz Kawicach. Prace w tym zakresie kontynuowane są w kolejnych trzech lokalizacjach: w Boronowie, Rejowcu oraz Małaszewiczach, wynika również z materiału.

PERN poinformował również, że po kilkutygodniowym pilotażu pełną funkcjonalność osiągnęło nowe narzędzie w postaci Portalu Przewoźnika PERN, który spółka wdrożyła, by przyspieszyć i usprawnić obsługę kierowców realizujących odbiory paliw.

To kolejne rozwiązanie związane z modernizacją baz paliw, którego celem jest budowanie dobrych i długofalowych relacji z odbiorcami paliw. Z portalu korzysta już ponad 100 przewoźników.

“Prowadzimy intensywne prace, których celem jest budowa długofalowych relacji z naszymi klientami. Jest to m.in. możliwe dzięki modernizacji baz paliw, dzięki czemu skracamy czas obsługi kierowców i oferujemy nowe usługi. Teraz wprowadzamy także rozwiązania, które dają przewoźnikom możliwość łatwego zarządzania swoim biznesem w zakresie relacji z PERN” – powiedział wiceprezes Rafał Miland, cytowany w komunikacie.

Aplikacja została sprawdzona przez ponad 100 przewoźników i będzie teraz sukcesywnie udostępniana wszystkim chętnym firmom przewozowym realizującym odbiory paliw z baz PERN.

“W ostatnich latach radykalnie wzrosły wydania paliw z naszych baz. Wzrost ten w sposób skumulowany odczuł dział obsługi klienta, który współpracuje z bazami i wszystkimi kontrahentami zaangażowanymi w proces wydań na transport samochodowy. Od wielu lat wraz z pionem IT rozwijamy narzędzia informatyczne i komunikację B2B, dzięki czemu wymiana informacji z naszymi klientami jest w maksymalnym stopniu zautomatyzowana” – dodał kierownik działu obsługi klienta PERN Tomasz Domański.

Źródłó: