W dyskusji o przyszłości i potrzebie posiadania Marynarki Wojennej powstaje wiele nieprawdziwych i celowo wprowadzających w błąd opinii oraz komunikatów i dlatego każdego, kto popiera poniższe postulaty przygotowane w odpowiedzi na postępującą zapaść stanu technicznego Marynarki Wojennej zapraszamy do podpisania niniejszej petycji.

 

Zwracając uwagę na wieloletnie zaniedbania i brak decyzji kolejnych rządów III RP dotyczących realizacji głównych programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej

Od przeszło dwóch dekad kolejne rządy konsekwentnie decydują o nieprzeznaczaniu na modernizację Marynarki Wojennej adekwatnych środków finansowych, pozwalających przynajmniej w minimalnym stopniu realizować program utrzymania sił okrętowych polskiej Marynarki Wojennej. Mimo szerokiego zakresu modernizacji opisywanego w kolejnych edycjach Planu Modernizacji Technicznej za każdym razem projekty „morskie” są odsuwane w czasie, a odpowiedzialność za podjęcie tych koniecznych decyzji przerzucana na następną kadencję.

Mając na uwadze korzyści i obowiązki płynące z nadmorskiego położenia naszego kraju, a także uwzględniając wpływ transportu morskiego na polską gospodarkę

III Rzeczpospolita mierzy się od trzech dekad z wyzwaniem stworzenia strategii odpowiedniego wykorzystania szerokiego dostępu do morza (prawie 450 km granicy morskie, prawie 800 km linii brzegowej) przyznanego nam po II WŚ. Stwarza on ogromne szanse rozwoju gospodarczego (m.in. handel międzynarodowy, energetyka, rybołówstwo, przemysł stoczniowy), ale także nakłada na nasz kraj szereg obowiązków prawnomiędzynarodowych, politycznych i wizerunkowych.

Roczny wolumen handlu morskiego przekroczył już 100 mln ton przeładunków, co stanowi ponad 30% polskiego handlu zagranicznego, opartego w znacznej części o wykorzystanie globalnych szlaków żeglugowych. Eksport drogą morską ocenia się w różnych źródłach na około nawet 15% polskiego PKB. Co więcej wobec wygaszania wieloletnich kontraktów gazowych z Federacją Rosyjską, rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, zwiększenia wydajności gdańskiego naftoportu, budowy gazociągu Baltic Pipe czy planów budowy farm wiatrowych na Bałtyku rośnie uzależnienie Polski od morskich form pozyskiwania źródeł energii, które wiąże się potrzebą odpowiedniej ich ochrony przed wszelkimi formami agresywnych i nielegalnych działań innych państw oraz aktorów pozapaństwowych.

Widząc postępującą degradację techniczną Marynarki Wojennej

Głównym narzędziem wykonywania wymienionych wyżej obowiązków są odpowiednio skonfigurowane i przygotowane siły morskie, których kluczowym elementem jest marynarka wojenna. Niestety mimo realizacji pewnych niewielkich projektów modernizacyjnych (Kormoran II, Holownik, ORP Ślązak) sytuacja w zakresie sił okrętowych polskiej Marynarki Wojennej jest dramatyczna i pogorszy się dodatkowo w ciągu kilku najbliższych lat. W perspektywie pięciu lat MW zostanie bez wielozadaniowych bojowych okrętów nawodnych oraz okrętów podwodnych, co zdegraduje ją do trzeciorzędnej roli sił przeciwminowych i wsparcia, nie będąc w stanie nawet w podstawowym zakresie zabezpieczyć krajowych i sojuszniczych interesów bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę obecną trudną sytuację gospodarczą i postulaty obecnego Rządu odnośnie potrzeby odbudowy przemysłu stoczniowego

Nadchodzący kryzys gospodarczy stanowi ogromne wyzwanie dla całego polskiego ekosystemu gospodarczego. W związku z tym należy poszukiwać projektów, które mogą pozytywnie wpływać na stabilizację sytuacji gospodarczej i utrzymywanie miejsc pracy. Dlatego też zasadnym wydaje się rozważanie rozpoczęcia dużego programu budowy okrętów wojennych w Polsce, co wygeneruje szeroki strumień przychodów i pozwoli na zachowanie licznych miejsc pracy nie tylko w stoczniach, ale także w licznym gronie firm kooperujących.

Pozwoli to także na realizację bardzo ważnych postulatów formułowanych przez obecnie rządzące władze polityczne, które niejednokrotnie podkreślały potrzebę odbudowy, po latach zapaści, przemysłu stoczniowego w Polsce. Nie ma lepszego sposobu na jego odbudowę niż skierowanie do polskich przedsiębiorstw zamówienia, które i tak jest konieczne ze względu na potrzebę naszego interesu bezpieczeństwa.

Apelujemy o pilne rozpoczęcie programów modernizacyjnych Marynarki Wojennej, opierając je w miarę możliwości o polskie zaplecze przemysłowe

Analizując obecne wydatki na modernizację techniczną Sił Zbrojnych RP, można oszacować, że zagwarantowanie stałego poziomu 10% tych środków na Marynarkę Wojenną w perspektywie 15-letniej pozwoliłoby odbudować potencjał morskiego rodzaju sił zbrojnych i wrócić Polsce do aktywnego uczestnictwa w międzynarodowej polityce morskiej, zabezpieczając nasze narodowe interesy bezpieczeństwa i znacząco wzmacniając naszą pozycję w NATO i UE.

W tym celu konieczne jest pozyskanie dwóch głównych klas okrętów:

– fregat wielozadaniowych (program MIECZNIK)

– okrętów podwodnych (rozwiązanie pomostowe i następnie program ORKA)

Należy jednak pamiętać, że budowa okrętów wojennych trwa kilka lat, a więc decyzje o rozpoczęciu tych projektów należy podjąć niezwłocznie. Brak decyzji dziś w niedługiej perspektywie może doprowadzić do bardzo poważnych negatywnych konsekwencji dla naszego interesu ekonomicznego i bezpieczeństwa.

Aby podpisać kliknij w link, gdzie można podpisać petycję w przedmiotowej sprawie skierowaną do Prezydenta RP, Parlamentu RP oraz Prezesa Rady Ministrów, co pomoże pokazać decydentom spójne stanowisko w tej ważnej, dla polskiego bezpieczeństwa, sprawie.

Autor: Redakcja Portalu Stoczniowego