Foto. Flickr

PGE Baltica – spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) – zakończyła zbieranie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym na wstępne badanie geotechniczne dna morskiego na rzecz Elektrowni Wiatrowej Baltica – 2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3, podała spółka. Do postępowania zostało zgłoszonych pięć wniosków, w tym dwa przez konsorcja z udziałem polskich przedsiębiorstw.

“Geotechniczne badania dna morskiego są wykonywane przez bardzo wąskie grono ekspertów na świecie. W sierpniu spotkaliśmy się z dużą częścią firm inżynieryjnych realizujących ten specyficzny rodzaj badań. Podmioty, które zgłosiły się do udziału w przetargu to najlepsi specjaliści w swojej dziedzinie. Zależy nam na jak najszybszym przeprowadzeniu badań i rozpoczęciu prac projektowych dla farm PGE Baltica-2 i PGE Baltica-3” – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

PGE Baltica realizuje kolejne działania w ramach Programu Offshore realizowanego w PGE. Jednym z jego istotnych elementów jest przeprowadzenie szeregu badań i analiz, wymaganych do przygotowania projektów technicznych i wniosku o pozwolenie na budowę farm.

W toku jest również postępowanie zakupowe na wykonanie wielowariantowego studium wykonalności, projektów budowlanych, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę przyłącza Baltica 3 i studium wykonalności przyłącza Baltica 2.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2030 roku dwóch morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 2,5 GW oraz kolejnej o mocy 1 GW po 2030 roku.

Źródło: