Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 110 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3 961 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 408 mln zł wobec 4 175 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 5 966 mln zł wobec 7 141 mln zł rok wcześniej.

“W 2020 roku zysk EBITDA Grupy PGE wyniósł blisko 6 mld zł. Był on pod niekorzystnym wpływem zdarzeń jednorazowych w przeciwieństwie do roku 2019, w którym grupa otrzymała dodatkowy przydział uprawnień do emisji CO2. W efekcie powtarzalny zysk EBITDA (bez zdarzeń jednorazowych) PGE w minionym roku wyniósł 6,2 mld zł i był o 7% niższy niż w roku 2019, gdy wyniósł 6,6 mld zł” – czytamy w komunikacie.

Na niższy poziom wyniku EBITDA wpłynęła przede wszystkim pogarszająca się marżowość segmentu Energetyki Konwencjonalnej, który w 2020 roku nie otrzymywał już darmowych uprawnień do emisji CO2 na produkcję energii elektrycznej. EBITDA powtarzalna segmentu wyniosła 1,9 mld zł i była prawie 0,8 mld zł niższa niż rok wcześniej, kiedy sięgnęła 2,7 mld zł.

“Do ograniczenia efektu spadku na działalności konwencjonalnej przyczynił się segment Energetyka Odnawialna, odnotowujący powtarzalny zysk EBITDA 0,6 mld zł wobec 0,5 mld zł w 2019 roku” – czytamy dalej.

Segment Dystrybucja, utrzymując powtarzalną EBITDA na poziomie 2,3 mld zł, w 2020 roku stał się dominującym segmentem działalności Grupy PGE, z 38% udziałem w powtarzalnej EBITDA grupy. Porównywalny wynik r/r odnotowany został również w segmencie Ciepłownictwo (0,9 mld zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45 766 mln zł w 2020 r. wobec 37 627 mln zł rok wcześniej.

“W skali roku obniżyliśmy zadłużenie o ponad 2 mld zł. W ostatnim roku jako zarząd postawiliśmy na ograniczenie niepotrzebnych wydatków i skoncentrowaliśmy się na inwestycjach o największej stopie zwrotu. Zamknęliśmy projekty, które nie gwarantowały odpowiednich zysków w przyszłości. Nasze wysiłki w obszarze zarządzania grupą oraz stabilność finansowa zostały zauważone przez agencje ratingowe. PGE utrzymała najwyższe oceny kredytowe wśród grup paliwowo-energetycznych w Polsce. W tak trudnych warunkach rynkowych uważam to za sukces. Dzięki temu możliwe będzie finansowanie programu inwestycyjnego Grupy PGE o wartości 75 mld zł po konkurencyjnym koszcie kapitału, tym bardziej, że agencje ratingowe podtrzymały także stabilną perspektywę ratingu. Za priorytet uznajemy utrzymanie zadłużenia gwarantującego utrzymanie ratingu na dotychczasowym poziomie, pomimo presji rynkowej i znacznych wydatków inwestycyjnych na transformację” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Paweł Strączyński, cytowany w komunikacie.

“Grupa PGE trudny rok pandemii wykorzystała na przygotowanie się do transformacji energetycznej i nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. To był czas intensywnych prac koncepcyjnych. Wykorzystaliśmy ten trudny czas na uporządkowanie Grupy i stworzenie strategicznych ram do nowego otwarcia” – skomentował prezes Wojciech Dąbrowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 744 mln zł wobec 1 259 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: