PGE i Ørsted sfinalizowały w czwartek transakcję przejęcia przez duńską firmę połowy udziałów w dwóch spółkach, które mają budować farmy wiatrowe na Bałtyku. Na dziś kwota transakcji to 686 mln zł.

Podmioty z grup kapitałowych PGE oraz Ørsted, po ziszczeniu się warunków zawieszających, sfinalizowały transakcję, w ramach której odpowiednie podmioty Ørsted objęły udziały stanowiące 50% kapitału zakładowego spółek prowadzących budowę dwóch morskich farm wiatrowych: Baltica 2 (o planowanej mocy około 1,5 GW) i Baltica 3 (o planowanej mocy około 1 GW). Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Ørsted i PGE (działający poprzez ich odpowiednie spółki zależne) staną się w stosunku 50/50 wspólnikami utworzonego wspólnego przedsięwzięcia (joint venture), podała PGE Polska Grupa Energetyczna. Łączna cena objęcia 50% udziałów w EWB2 i EWB3 stanowi równowartość ok. 686 mln zł.

“Zwiększona cena uwzględnia w szczególności wkłady wniesione przez PGE na rzecz spółek po podpisaniu umowy inwestycyjnej. Po spełnieniu ustalonych założeń, odpowiednie podmioty z grupy kapitałowej Ørsted będą zobowiązane do wniesienia do EWB2 and EWB3 dodatkowych wkładów, które mogą wynieść łącznie do 1 024 mld zł” – czytamy w komunikacie.

10 lutego br. PGE i Ørsted podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki utworzenia joint ventures, których celem będzie rozwój, budowa i eksploatacja dwóch morskich projektów wiatrowych na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy do 2,5 GW. Ørsted miało objąć nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, stanowiące 50% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym dwóch spółek projektowych za równowartość 657 mln zł.

“PGE, jako największy producent energii elektrycznej w Polsce, posiadający bogate doświadczenie w krajowym sektorze energetycznym, zaprosił jednego z liderów światowego rynku morskiej energetyki wiatrowej do wspólnego rozwoju, budowy i eksploatacji morskich projektów wiatrowych. Połączenie wiedzy i doświadczenia Ørsted i PGE stanowi solidny fundament dla realizacji tak ważnej inwestycji dla krajowej gospodarki, jaką jest budowa dwóch morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego” – skomentował prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie.

“Cieszę się, że udało nam się nawiązać silne partnerstwo w obszarze morskiej energetyki wiatrowej z wiodącym polskim przedsiębiorstwem energetycznym. Wniesiemy nasze wieloletnie doświadczenie na ten nowy rynek, aby dostarczać zieloną energię, rozwijać przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy i wspierać Polskę w drodze do objęcia roli lidera branży offshore” – dodał Rasmus Errboe z Ørsted Offshore.

Spółki podkreślają, że Baltica 2 i Baltica 3 znacząco przyczynią się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszą rozwój lokalnego łańcucha dostaw i pobudzą aktywność gospodarczą na wiele lat. Obydwa etapy otrzymały już pozwolenia środowiskowe i podpisały umowy przyłączeniowe do sieci, a 7 kwietnia 2021 r. uzyskały ze strony Urzędu Regulacji Energetyki kontrakty różnicowe. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych Ørsted i Grupa Kapitałowa PGE, Baltica 3 (1 GW) może zostać uruchomiona w 2026 roku, a Baltica 2 (1,5 GW) przed 2030 rokiem.

Źródło: