PGE wybrała wykonawcę projektu przyłącza dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 – jest nim ILF Consulting Engineers Polska. Zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca tego roku.

PGE Baltica, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE “zakończyła publiczne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę przyłącza morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 oraz studium wykonalności przyłącza dla drugiej morskiej farmy Baltica-2″ – wskazała spółka komunikacie.

“W publicznym postępowaniu, do etapu dialogu konkurencyjnego zaproszono dwie firmy, z czego najlepszą ofertę przedstawiła ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., która opracowała ofertę z udziałem trzech polskich podwykonawców, będących liderami lokalnego sektora energetycznego i morskiego” – wskazano. Podkreślono, że stanowi to “wartość dodaną do budowy zaplecza kompetencyjnego dla nowo powstającej branży offshore w Polsce”.

Dodano, że “zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac planowane jest do końca bieżącego roku”.

Przypomniano, że w lutym 2020 r. PGE Baltica ogłosiła przetarg na opracowanie “wielowariantowego studium wykonalności dla całego układu wyprowadzenia mocy” z morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 i przyłączenia jej do sieci przesyłowej na lądzie.

Źródło: PAP