PGNiG / Portal Stoczniowy

Grupa kapitałowa Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w przedstawionych prognozach na latach 2019-2021 zakłada wzrost wydobycia na koniec 2021 roku gazu ziemnego do 5,2 mld metrów sześciennych, a ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL do 1,404 mln ton.

Prognoza PGNiG dotycząca wydobycia gazu ziemnego zakłada, że w 2019 roku wydobycie sięgnie 4,6 mld metrów sześciennych (w tym w Polsce 3,9 mld metrów sześc., a za granicą 0,7 mld m sześc. (z czego w Norwegii 0,5 m sześc., a w Pakistanie 0,2 mld m sześc.).

W 2020 roku PGNiG ma wydobyć 4,8 mld m sześciennych gazu ziemnego, w tym 3,9 mld m sześc. w Polsce i 0,9 mld m sześc. za granicą (0,5 mln m sześc. w Norwegii i 0,4 mld m sześc. w Pakistanie).

Docelowo w 2021 roku łączne wydobycie grupy PGNiG ma sięgnąć 5,2 mld metrów sześciennych, w tym 4,0 mld metrów sześciennych w Polsce i 1,2 mld metrów sześciennych za granicą (0,7 mld m sześc. w Norwegii i 0,5 mld m sześc. w Pakistanie).

PGNiG zakłada, że wydobycie gazu ziemnego w Polsce powinno utrzymać się na stabilnym poziomie m.in. w efekcie włączenia do eksploatacji nowych odwiertów.

Mniejsze spodziewane wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie na koniec 2019 roku wynika z opóźnień w budowie gazociągu ekspedycyjnego przez stronę pakistańską. Natomiast od 2020 roku prognozowane jest większe wydobycie dzięki podłączeniu nowych odwiertów.

W Norwegii prognozowany poziom produkcji gazu ziemnego zostanie utrzymany na stabilnym poziomie w latach 2019 i 2020, natomiast planowane włączenie do eksploatacji złoża Arfugl spowoduje wzrost wydobycia surowca w 2021 roku.

Z kolei wydobycie ropy naftowej zakładane przez grupę PGNiG w 2019 roku ma wynieść 1.253 tys. ton, w tym 778 tys. ton w Polsce i 475 tys. w Norwegii. W 2020 roku wydobycie ropy sięgnie 1,358 tys. ton, z czego 747 tys. ton w Polsce i 611 tys. ton w Norwegii.

W 2021 roku wydobycie ropy naftowej przez grupę PGNiG sięgnie 1.404 tys. ton, w tym 733 tys. ton w Polsce i 671 tys. ton w Norwegii.

PGNiG zakłada, że w okresie prognozy wydobycie ropy naftowej w Polsce będzie stopniowo spadać wraz z postępującym naturalnym sczerpaniem złóż.

W 2019 roku w Norwegii przewiduje się spadek produkcji ropy naftowej wynikający z naturalnego sczerpywania złóż.

Planowanie rozpoczęcie eksploatacji ze złóż Skogul w 2020 roku oraz Arfugl i Duva w 2021 roku przyczyni się natomiast do istotnego wzrostu wydobycia w latach 2020-2021.

Grupa kapitałowa PGNiG w 2018 roku wydobyła 4,546 mld metrów sześciennych gazu ziemnego, w tym 3,808 mld metrów sześciennych w Polsce, 538 mln metrów sześciennych w Norwegii oraz 200 mln metrów sześciennych w Pakistanie.

Zeszłoroczne wydobycie ropy naftowej przez Grupę PGNiG sięgnęło 1,345 mln ton, z czego 818 tys. ton w Polsce i 527 tys. ton w Norwegii.

Podpis  ER