Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem.

Gazprom nie dostosował się do wyroku Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie nie skorygował faktur po wezwaniu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka. PGNiG dokonuje płatności zgodnie z warunkami skorygowanymi wyrokiem.

“W związku z otrzymanymi od Gazpromu fakturami za dostawy gazu w marcu 2020 r. i w pierwszej połowie kwietnia 2020 r., które zostały wystawione przez Gazprom z pominięciem nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku, PGNiG wezwało Gazprom do niezwłocznego (nie później niż do dnia 23 kwietnia 2020 r.) skorygowania faktur pod rygorem uznania przez PGNiG, że Gazprom celowo nie stosuje się do postanowień wyroku” – czytamy w komunikacie.

Do 23 kwietnia 2020 r. PGNiG nie otrzymało żadnej odpowiedzi na ww. wezwanie ani też nie otrzymało od Gazpromu korekt faktur.

“Spółka uznaje brak odpowiedzi Gazpromu na ww. wezwanie PGNiG oraz niedokonanie przez Gazprom korekty faktur w określonym przez PGNiG terminie jako dorozumiane potwierdzenie, że na chwilę obecną Gazprom nie zamierza stosować się do wyroku” – czytamy dalej.

W ocenie PGNiG, stanowisko Gazpromu jest pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej, ponieważ wyrok jest ostateczny i wiążący dla stron.

“W związku z powyższym zarząd spółki informuje, że faktury zostały opłacone przez PGNiG (w terminach kontraktowych) w wysokości wynikającej z nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego ustalonych w wyroku. PGNiG uprzednio poinformowało Gazprom o zamiarze opłacenia faktur w taki sposób w odrębnej korespondencji pisemnej” – wskazano w materiale.

Spółka podkreśla, że nie posiada żadnych wymagalnych zaległości wobec Gazpromu oraz terminowo wywiązuje się ze wszelkich zobowiązań płatniczych z uwzględnieniem nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego.

PGNiG realizuje także dalsze działania mające na celu implementację wyroku oraz uzyskanie zwrotu kwoty wynikającej z wstecznego rozliczenia.

Pod koniec marca Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydał wyrok końcowy w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export, dotyczącym obniżenia ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez Gazprom do Rzeczypospolitej Polskiej w ramach tzw. kontraktu jamalskiego z 1996 roku. Według oceny PGNiG, wsteczne rozliczenie wynikające z wyroku końcowego Trybunału Arbitrażowego wskazuje na występowanie różnicy do zwrotu przez Gazprom na rzecz PGNiG w kwocie około 1,5 mld USD.

Źródło: ISBnews