Król Lear jest złożem gazowo-kondensatowym. Według danych Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego jego udokumentowane zasoby wydobywalne wynoszą 98,6 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (9,2 mld m3 gazu ziemnego i 6,5 mln m3 ropy naftowej).

Operatorem na złożu jest firma AkerBP, która w 2018 roku odkupiła 77,8 proc. udziałów od Equinor Energy.

„Król Lear to jedno z największych niezagospodarowanych dotychczas odkryć na Morzu Północnym. To kolejny w ostatnim czasie nasz zakup na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Rozwijamy działalność upstream w Norwegii zgodnie z założeniami Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG. Gaz wydobywany z tego złoża będzie w przyszłości kierowany do Polski gazociągiem Baltic Pipe”  – powiedział Piotr Woźniak, prezes Zarządu PGNiG SA.

Ze względu na potencjał dalszej współpracy strony transakcji uzgodniły nie ujawniać jej wartości.

Obie koncesje są obecnie w fazie zagospodarowania. Proces inwestycyjny zaplanowano na lata 2021-2024, tak by wydobycie ze złoża mogło rozpocząć się w 2025 roku.

Poprzednią akwizycją PGNiG Upstream Norway było nabycie 42,4 proc. udziałów w złożu Tommeliten Alpha w 2018 roku, które leży również na Morzu Północnym, na południe od Króla Leara.

Po sfinalizowaniu najnowszej transakcji spółka posiadać będzie udziały w 25 koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Jest operatorem czterech z nich.

 

Podpis:  ER