Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 747 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 779 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 437 mln zł wobec 1 207 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 3 393 mln zł wobec 2 078 mln zł rok wcześniej.

“Udział poszczególnych segmentów w EBITDA wyniósł: Poszukiwanie i Wydobycie – 40%, Obrót i Magazynowanie – 15%, Dystrybucja – 30% oraz Wytwarzanie – 14%” – czytamy w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14 553 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 13 756 mln zł rok wcześniej.

“Grupa kapitałowa PGNiG kontynuuje dobrą passę, zarówno jeśli chodzi o wyniki finansowe, jak i operacyjne. Dzięki rosnącym cenom węglowodorów bardzo dobre wyniki odnotował segment Poszukiwania i Wydobycia. Niskie temperatury i związany z tym wzrost zapotrzebowania na gaz do celów grzewczych przełożyły się na wyższe wolumeny sprzedaży i dystrybucji paliwa gazowego w segmentach Obrót i Magazynowanie oraz Dystrybucja. Warunki pogodowe miały również pozytywny wpływ na wolumen produkcji i sprzedaży ciepła w segmencie Wytwarzanie” – skomentował prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Przychody segmentu Poszukiwanie i Wydobycie wyniosły 1,79 mld zł i były o 41% wyższe niż przed rokiem, natomiast wynik EBITDA był wyższy r/r 18-krotnie i sięgnął 1,35 mld zł. Na znaczącą poprawę danych finansowych wpłynął wzrost cen węglowodorów – średnia arytmetyczna cena gazu na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii była w I kw. większa niż przed rokiem o 79%. Z kolei kwartalna cena ropy wzrosła o 20% r/r do 60,7 USD za baryłkę. Równocześnie istotnie wzrosło wydobycie gazu ziemnego – które sięgnęło 1,24 mld m3 wobec 1,16 mld m3 rok wcześniej – szczególnie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Wolumen wydobycia ropy wyniósł 328 tys. ton i był na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznego. Wpływ na wyniki segmentu miały również odpisy aktualizujące rzeczowy majątek trwały w segmencie.

“Przychody ze sprzedaży w segmencie Obrót i Magazynowanie wyniosły 11,49 mld zł, co oznacza wzrost o 4% rok do roku. Jednocześnie, w konsekwencji znaczącego wzrostu cen gazu na rynkach towarowych, wzrosły koszty operacyjne segmentu, które sięgnęły ponad 11 mld zł i były wyższe niż w I kw. 2020 r. o 8%. Odnotowano również ujemny wynik z tytułu realizacji instrumentów zabezpieczających. Wymienione czynniki skutkowały obniżeniem wyniku EBITDA o 46% r/r. do poziomu 0,49 mld zł” – czytamy dalej.

Łączny wolumen sprzedaży gazu ziemnego poza GK PGNiG wzrósł o 6% r/r i sięgnął 11,28 mld m3. To w dużym stopniu efekt niskich temperatur utrzymujących się przez znaczną część I kwartału – średnia trzymiesięczna temperatura była w tym czasie o 2,8 st. Celsjusza niższa niż przed rokiem. Fala mrozów spowodowała, że PGNiG dwukrotnie odnotowało rekord sprzedaży paliwa gazowego: 18 stycznia 2021 roku spółka dostarczyła swoim klientom ok. 81 mln m3 gazu ziemnego, tym samym poprawiając poprzedni wynik z 1 marca 2018 roku, kiedy dostarczyła odbiorcom ok. 78,8 mln m3. Kolejny rekord został osiągnięty 8 lutego, kiedy PGNiG dostarczyło odbiorcom ok. 82 mln m3 gazu. Wzrost zapotrzebowania na paliwo do celów grzewczych spowodował wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży gazu przez grupę kapitałową do odbiorców domowych. W I kw. 2021 wyniósł on 1,98 mld m3, a więc o 20% więcej niż przed rokiem, podano w materiale.

“Niskie temperatury utrzymujące się I kw. 2021 roku przełożyły się na wzrost zapotrzebowania na paliwo gazowe a w konsekwencji zwiększenie o 15% r/r, do 4,55 mld m3 ilości paliwa dystrybuowanego przez GK PGNiG. Większy wolumen przesłanego gazu oraz wyższa o 3,6% taryfa dystrybucyjna, obowiązująca od 1 lutego 2021 roku, spowodowały wzrost przychodów segmentu Dystrybucja o 19%, do 1,67 mld zł. EBITDA wyniosła 1,01 mld zł i była wyższa niż przed rokiem o 31%” – czytamy także.

Warunki pogodowe miały istotny wpływ także na wyniki finansowe i operacyjne segmentu Wytwarzanie. Sprzedaż ciepła poza GK PGNiG wzrosła o 6% w porównaniu z I kw. 2020 roku i wyniosła 17 PJ. Przełożyło się to na wzrost przychodów segmentu o 13% r/r do 1,1 mld zł. EBITDA wyniosła 0,46 mld zł, co oznacza wzrost o 11% względem wyniku osiągniętego rok wcześniej. Sprzedaż energii elektrycznej z produkcji wyniosła 1,2 TWh i była niższa niż przed rokiem o 12%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 730 mln zł wobec 272 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: PAP