Fot. PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 7 340 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 1 371 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9 585 mln zł wobec 2 448 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 13 009 mln zł wobec 5 504 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39 197 mln zł w 2020 r. wobec 42 023 mln zł rok wcześniej.

“Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem minionego roku z punktu widzenia wyników spółki było pozytywne dla PGNiG rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego z rosyjskim dostawcą gazu ziemnego. Dla naszych wyników finansowych istotny był jednorazowy czynnik w postaci zwrotu przez Gazprom nadpłaty PGNiG za lata 2014-2020, jednak o wiele ważniejsze jest ustanowienie nowej formuły cenowej w kontrakcie jamalskim, ponieważ ma to wpływ na koszty pozyskania gazu w kolejnych kwartałach. Już od drugiej połowy 2020 roku obserwujemy korzystne trwałe zmiany przede wszystkim w kosztach operacyjnych. Mimo niesprzyjających warunków związanych z wahaniami cen surowców i ograniczeniami spowodowanymi przez pandemię osiągnęliśmy rekordowe wyniki, co stanowi dla nas szczególny powód do zadowolenia” – skomentował prezes Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.

Spółka zwróciła uwagę na pozytywny efekt nowej formuły cenowej dotyczącej gazu kupowanego z kierunku wschodniego w wynikach oczyszczonych z efektu tzw. pełnej retroakcji (czyli z pominięciem zwrotu nadpłaty przez Gazprom) i odpisów na majątku trwałym – EBITDA za rok 2020 wzrosła o 46% r/r do 8,6 mld zł, a EBIT o 82% r/r do 5,2 mld zł. Pokazują to też wyniki samego segmentu Obrót i Magazynowanie. W tym wypadku wskaźnik EBITDA segmentu za rok 2020 po eliminacji wpływu pełnej retroakcji wzrósł dziesięciokrotnie, a EBIT siedmiokrotnie.

W 2020 roku PGNiG sprzedało ogółem o ok. 3% więcej gazu ziemnego niż w 2019 roku, osiągając łączny wolumen sprzedaży na poziomie 31,64 mld m3

“Zintensyfikowaliśmy gazyfikację kraju – w ubiegłym roku liczba nowo wybudowanych przyłączy gazowych sięgnęła prawie 113 tys., podczas kiedy w 2019 roku liczba nowych przyłączy wyniosła niecałe 82 tys. Grupa PGNiG ma już 63 stacje regazyfikacyjne, kolejne zostaną uruchomione w tym roku. Ta infrastruktura pozwoli dotrzeć do kolejnych odbiorców i zwiększać sprzedaż. Ostatni rating agencji Fitch, w którym potwierdzono dla PGNiG ocenę BBB z perspektywą stabilną, odzwierciedla naszą pozycję jako operatora na rynku gazu ze zdywersyfikowanym portfelem kontraktów na import gazu do Polski. Sam import LNG wzrósł o prawie 10% rok do roku” – dodał prezes.

Wydobycie ropy naftowej w całej grupie kapitałowej PGNiG wzrosło o 8% r/r i wyniosło 1,32 mln ton, podczas gdy wydobycie gazu ziemnego utrzymało się na stabilnym poziomie i wyniosło ok. 4,52 mld m3. Wolumen dystrybuowanego paliwa gazowego utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2019 roku i wyniósł ok. 11,57 mld m3 Przychody z usługi dystrybucyjnej wzrosły o 4% r/r do poziomu 4,39 mld zł. W segmencie Wytwarzanie o 10% r/r wzrosły przychody ze sprzedaży energii cieplnej, osiągając poziom ok. 1,47 mld zł. Przychody ze sprzedaży w całym segmencie wzrosły w 2020 roku o 8% r/r do ok. 2,77 mld zł.

“W kolejnych latach spodziewany jest wzrost popytu na gaz, choćby w związku z oddawaniem do użytku nowych bloków gazowych w elektrociepłowniach. Powiązanie cen gazu, który pozyskujemy z kierunku wschodniego, z indeksami giełdowymi w Europie, stworzył zupełnie nowe warunki mające ogromne znaczenie dla prowadzenia biznesu. To pozwoli nam zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z transformacją energetyczną. Gaz będzie w niej pełnił wiodącą rolę, a PGNiG jest gotowe, by przez tę transformację przejść i wspierać w tym polską gospodarkę” – podsumował Majewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 6 909 mln zł wobec 1 748 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: