PGNiG, który w ostatnim czasie podpisał szereg umów na zakup amerykańskiego gazu skroplonego LNG, może być zainteresowany zakontraktowaniem, wydzierżawieniem, wyleasingowaniem czy ewentualnie zakupem gazowców do jego transportu – uważa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Naimski, pytany podczas debaty na temat bezpieczeństwa surowcowego Polski, czy polska spółka nie powinna rozważyć zakupu floty gazowców do transportu zakontraktowanego LNG, odpowiedział:

„To jest pytanie do PGNiG. PGNIG mógłby być zainteresowany zakontraktowaniem, wyydzierżawieniem, wyleasingowaniem czy ewentualnie zakupem tego rodzaju gazowców. W tej sprawie trzeba zaglądać do strategii PGNiG”.

„Dzisiaj jest tak, że PGNiG buduje portfel kontraktowy jeśli chodzi o zakupy LNG. On jest już dość rozbudowany, podzielony na dwie części:  są tam kontrakty  z dostawą do Świnoujścia i są kontrakty typu FOB (free on Board), które pozwalają PGNIG dołączyć do globalnego rynku LNG. PGNiG będzie dysponował gazem kupionym w porcie amerykańskim, a o jego przeznaczeniu będzie decydował sam w zależności od naszych potrzeb w Polsce, a także zapotrzebowania rynkowego” – dodał pełnomocnik rządu.

PGNIG ma obecnie podpisanych kilka umów na dostawy LNG z firmami ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.

Kontrakt z Quatargaz na dostawy LNG do 2034 roku. Dostawy do 2020 roku mają wynieść około 2,9 mld metrów sześciennych gazu rocznie.

Umowa z Cheniere na dostawy do Terminalu w Świnoujściu została zawarta na 24 lata. Dostawy LNG będą w ilości: w latach 2019-2022 ok. 0,73 mld m sześc. gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie; w latach 2023-2042 ok. 39 mld m sześc. gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie, tj. ok. 1,95 mld m sześc. gazu po regazyfikacji rocznie.

Kontrakt z Venture Global i Port Arthur obejmuje dostawy 7,4 mld metrów sześciennych gazu rocznie po regazyfikacji. Dostawy od najwcześniej 2022 roku do 2043 roku.

W czwartek, 25 lipca, do Terminalu w Świnoujściu dotrze  pierwsza dostawa LNG z USA w ramach kontraktu podpisanego przez PGNiG z Cheniere Marketing International.  Metanowiec Oak Spirit załadował LNG w terminalu eksportowym Sabine Pass nad Zatoką Meksykańską.

Podpis   ER