PGNiG Upstream Norway / Portal Stoczniowy

PGNiG Upstream Norway (PUN) – spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa – zawarła umowę zakupu dodatkowych 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636B zawierających złoże Duva od Pondion Energy, podała spółka.

“Tym samym procentowy udział PUN w Licencjach wzrósł z 20% na 30%” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii.

W połowie lipca br. PGNiG Upstream Norway nabyło 20% udziałów w złożu Duva na Morzu Północnym od firmy Wellesley Petroleum. Rozpoczęcie produkcji planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku, podano wówczas.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

Źródło: ISBnews