PGZ Stocznia Wojenna wygrała przetarg na przeprowadzenie remontu jednostki “Seefalke”. Obecna umowa zakłada 45 dniowy pobyt w stoczni. Remont ma być wykonany do 05.10.2021.

Zakres prac obejmuje:
  • przegląd głównych urządzeń,
  • przegląd układu napędowego,
  • standardowe prace realizowane przy przeglądzie klasowym,
  • prace konserwacyjne.
Obecnie jednostka znajduje się przy Nabrzeżu Gościnnym – docelowo będzie wyciągana na slip. Jednostka Ochrony Rybołówstwa została wybudowana w 2008 roku. Długość jednostki wynosi 72.73 m., a szerokość 12.73 m. Załoga jednostki liczy 20 osób, siłownia składająca się z dwóch silników wysokoprężnych o mocy po 3600 kW każdy zapewnia prędkość maksymalną 19,7 węzła.

Zamawiającym jest Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) – czyli Federalny Instytut Rolnictwa i Wyżywienia.

Źródło: PGZ SW/MD