Ostatnia platforma WindFloat Atlantic została podłączona do sieci, a farma wiatrowa została w pełni oddana do użytku. 

Trzy jednostki zasilają portugalską sieć elektroenergetyczną energią generowaną przez turbiny wiatrowe o mocy 8,4 MW każda. Są to największe turbiny na świecie zainstalowane do tej pory na pływającej platformie. Oddanie do użytku tej pływającej farmy wiatrowej stanowi przełomowe osiągnięcie dla całej branży; technologia ta przyczynia się do dywersyfikacji źródeł energii, umożliwia dostęp do niewykorzystanych zasobów wiatrowych na obszarach morskich i stanowi istotny krok technologiczny w kierunku gospodarki zeroemisyjnej. WindFloat Atlantic, o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, jest pierwszą półzanurzalną pływającą farmą wiatrową na świecie.

Atlantic jest obecnie w pełni operacyjna i przesyła czystą energię do portugalskiej sieci elektroenergetycznej. Budowę farmy wiatrowej zakończyło podłączenie ostatniej z trzech platform do kabla przesyłowego o długości 20 km, który łączy farmę wiatrową ze stacją elektroenergetyczną w Viana do Castelo w Portugalii. WindFloat Atlantic, o łącznej mocy zainstalowanej 25 MW, jest pierwszą na świecie półzanurzalną pływającą farmą wiatrową. Wytwarzana przez nią energia elektryczna będzie w stanie pokryć roczne zapotrzebowanie 60 000 użytkowników i pozwoli uniknąć emisji blisko 1,1 miliona ton CO2.

Zamknięcie tego etapu potwierdza sukces dziesięcioletniego projektu realizowanego przez joint-venture Windplus i otwiera możliwości korzystania z najlepszych zasobów wiatrowych na wcześniej niedostępnych głębokich wodach. Windplus z powodzeniem zainstalował i podłączył trzy platformy, z których każda ma 30 m wysokości i składa się z trzech kolumn rozmieszczonych w odległości 50 m od siebie; platformy są przystosowane do udźwignięcia turbin wiatrowych o mocy 8,4 MW — największych, jakie zostały do tej pory zainstalowane na pływającej platformie.

Projekt zawdzięcza swój sukces wykorzystanym rozwiązaniom technologicznym. Przykładowo — technologia cumowania pozwala na zainstalowanie platform na obszarach morskich o głębokości powyżej 100 m, a rozwiązania projektowe zapewniają platformom stabilność w niesprzyjających warunkach pogodowych i morskich. Kolejny kluczowy czynnik stanowi sposób montażu: montaż w suchym doku pozwolił na znaczne oszczędności logistyczne i finansowe, a platformy były transportowane przy użyciu standardowych jednostek holowniczych.

Dzięki przyjętym rozwiązaniom technicznym model WindFloat Atlantic może zostać powielony w innych lokalizacjach, w których niedogodne warunki dna morskiego lub duża głębokość wykluczają możliwość zastosowania tradycyjnych, montowanych na stałe do podłoża farm wiatrowych.

Źródło:  WindFloat Atlantic