Minister środowiska Henryk Kowalczyk wręczył Piotrowi Woźnemu nominację na Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

“Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pełni ważną rolę w finansowaniu w Polsce inwestycji proekologicznych. Jego działania wpływają na poprawę stanu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie całego kraju ” – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Piotr Woźny zacznie pełnić funkcję prezesa zarządu NFOŚiGW po rozstrzygnięciu konkursu na szefa tej instytucji.

Dotychczas Piotr Woźny był m.in. wiceministrem w Ministerstwie Cyfryzacji, wiceministrem w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, a w 2018 wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej składa się z pięciu osób: Piotra Woźnego jako prezesa zarządu oraz zastępców prezesa zarządu: Anny Mańk, Dominika Bąka, Marka Ryszki i Artura Michalskiego.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powstał w 1989 roku, jest głównym ogniwem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, dysponując największym potencjałem finansowym.

Narodowy Fundusz jest ważnym narzędziem realizacji polityki ochrony środowiska w Polsce. Służą temu stabilne przychody, doświadczone kadry oraz wypracowane formy współpracy z beneficjentami.

Narodowy Fundusz oferuje pożyczki, dotacje oraz inne formy dofinansowania projektów realizowanych m.in. przez samorządy, przedsiębiorstwa, podmioty publiczne, organizacje społeczne a także osoby fizyczne.

W sektorze finansów publicznych Narodowy Fundusz jest również największym w Polsce partnerem międzynarodowych instytucji finansowych w obsłudze środków zagranicznych przeznaczonych na ochronę środowiska.

Podpis   ER