Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie wyborczym ogłoszonym na stronie internetowej partii w sobotę, zapowiada realizację planu odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego i portów. Celem strategicznym jest podwojenie przeładunków w portach do 200 mln ton w najbliższych latach.

PiS chce to osiągnąć m. in. poprzez rozbudowę potencjału przeładunkowego portów morskich i wsparcie prowadzonych już obecnie prac inwestycyjnych w Porcie Gdańsk (Port Centralny), w Porcie Gdynia (Port Zewnętrzny) oraz w Porcie Szczecin-Świnoujście (budowa terminala kontenerowego w Świnoujściu).

Rządząca partia zapowiada też kontynuację prac nad przekopem Mierzei Wiślanej. Ta inwestycja doprowadzić ma do zniesienia istniejących barier infrastrukturalnych, które ograniczają rozwój północno-wschodniej części Polski.

W dokumencie programowym przypomniano, że w roku 2005 wyprodukowano w Polsce 28 statków morskich, ale w 2015 już tylko jeden.

„Rząd będzie dalej prowadził prace nad projektem BATORY. Celem projektu jest stymulowanie rozwoju technologii, projektowania i budowy polskich jednostek pływających oraz konstrukcji morskich, przesunięcie sektora stoczniowego w kierunku innowacyjnych produktów i wyspecjalizowanych jednostek o wysokiej wartości dodanej” – napisano.

W ramach projektu kontynuowane są prace nad serią promów samochodowopasażerskich typu RO-PAX. Prace te prowadzone są w celu wymiany floty polskiego armatora na jednostki nowe, zbudowane w polskiej stoczni.

Zbudowane mają zostać jednostki nowoczesne, wykorzystujące aktualne rozwiązania technologiczne i spełniające wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

„Projekt o szczególnym znaczeniu gospodarczym to również odbudowa pełnego potencjału żeglugi śródlądowej. Żegluga śródlądowa powinna być w Polsce możliwa do poziomu IV klasy żeglowności w ramach korytarzy transportowych, w szczególności na rzekach: Odra, Wisła, Narew, Bug, aby wesprzeć dalszą odbudowę transportu wodnego śródlądowego w Polsce” – napisano.

W tym kontekście priorytetowe jest osiągnięcie co najmniej IV międzynarodowej klasy żeglowności na Odrzańskiej Drodze Wodnej oraz włączenie jej w sieć europejskich dróg wodnych

Szczególnie ważne jest udrożnienie Odrzańskiej Drogi Wodnej na tzw. odcinku swobodnie płynącym, tj. od nowej śluzy Malczyce do ujścia Nysy Łużyckiej, a także pięciu miejsc limitujących na Odrze granicznej – w okolicach Słubic i Kostrzynia nad Odrą.

PiS zapowiada kontynuację odbudowy i modernizacji  zabudowy regulacyjnej na swobodnie płynącym i granicznym odcinku Odry. Planuje również udrożnienie pozostałych rzek, przede wszystkim Wisły.

„Już teraz realizujemy zadanie odtworzenia pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego w Rzeszowie na rzece Wisłok. Należy też rozwinąć program dla Sanu, którego celem jest czynna i bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewniach Sanu, Wisłoki i Dunajca” – napisano w programie.

Podpis  ER