PKN Orlen, Grupa Lotos, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) oraz Skarb Państwa podpisały umowę o współpracy, dotyczącą przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG, podały spółki.

“Zgodnie z postanowieniami umowy strony potwierdziły, że na dzień podpisania umowy przyjętym scenariuszem przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos oraz PGNiG jest dokonanie połączenia między PKN Orlen a Grupą Lotos i PGNiG przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w ten sposób, że cały majątek Grupy Lotos oraz PGNiG (spółki przejmowane) zostałby przeniesiony na PKN Orlen (spółka przejmująca) za akcje, które PKN Orlen przyznałby akcjonariuszom Grupy Lotos oraz PGNiG, w ramach jednego lub dwóch odrębnych procesów połączenia. Skarb Państwa i PKN Orlen będą współpracować przy opracowaniu analiz, których celem będzie ostateczne potwierdzenie tego scenariusza jako optymalnego z punktu widzenia Skarbu Państwa” – czytamy w komunikacie.

W wyniku połączenia, akcjonariusze spółek Grupa Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych Grupy Lotos i PGNiG obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami PKN Orlen, wyjaśniono.

W związku ze skutkami połączenia, w tym w szczególności przejęciem majątków Grupy Lotos i PGNiG PKN Orlen, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa, wstąpi w prawa i obowiązki odpowiednio Grupy Lotos i PGNiG w ramach sukcesji uniwersalnej, dodano.

Zgodnie z postanowieniami umowy wiodącą rolę przy przeprowadzeniu połączenia będzie miał PKN Orlen jako spółka przejmująca, zakończono w informacji.

Źródło: