PKN Orlen odnotował 2 755 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4 300 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł 3 313 mln zł w 2020 r. Później jednak PKN Orlen poinformował, że przewiduje w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2020 ujęcie odpisów i odwróceń aktualizujących wartość aktywów, które łącznie pomniejszą wynik grupy za ub.r. o ok. 950 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 3 908 mln zł wobec 5 365 mln zł zysku rok wcześniej, w tym zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Energa wyniósł w ub.r. 4 062 mln zł.

Wynik EBITDA wyniósł 8 445 mln zł w ub.r. wobec 8 862 mln zł rok wcześniej, natomiast EBITDA przed odpisami aktualizującymi netto – odpowiednio: 10 036 mln zł wobec 9 041 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86 180 mln zł w 2020 r. wobec 111 203 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2 356 mln zł wobec 4 813 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: