PKN Orlen odnotował 2 226 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 4 350 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

“W drugim kwartale 2021 roku Grupa Orlen osiągnęła:

– historycznie najwyższy zysk netto w wysokości 2,2 mld zł; wzrost o 1,9 mld zł (r/r)

– historycznie najwyższy wynik operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 3,2 mld zł; wzrost o 1,2 mld zł (r/r)” – czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 2 771 mln zł wobec 4 335 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 423 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 17 010 mln zł rok wcześniej.

“Rekordowy wynik Grupy Orlen udowadnia, że nasza wizja silnego multienergetycznego koncernu, opartego na kilku obszarach działalności, jest spójna, skutecznie realizowana i w pełni odpowiada na współczesne wyzwania branży oil&gas. W trudnym otoczeniu wypracowaliśmy lepsze wyniki niż w rekordowych latach 2015-2018, kiedy na rynku rafineryjnym panowało makroekonomiczne eldorado. Dzięki temu mamy solidne podstawy finansowe do realizacji biznesowych celów. PKN Orlen, jako lider transformacji energetycznej, prowadzi obecnie największy w historii Koncernu program inwestycyjny, wzmacniając wszystkie obszary działalności. To procentuje – już każdy segment przynosi zyski i aktywnie wspiera realizowaną przez nas strategiczną wizję. W połączeniu z bezpiecznym, zielonym finansowaniem naszej działalności i dbałością o dalszy zrównoważony rozwój mamy pełen obraz nowoczesnego Orlen2030, który konsekwentnie budujemy. Bez inwestycji wzmacniających krajowe firmy i gospodarkę, łączenia kluczowych kompetencji polskich firm oraz przyspieszenia w badaniach i rozwoju nie przeprowadzimy transformacji energetycznej w Polsce” – skomentował prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Segment energetyki w II kwartale 2021 roku osiągnął ponownie bardzo dobry wynik EBITDA na poziomie ponad 1,2 mld zł, w dużej mierze w efekcie wzrostu wyniku Grupy Energa, którą PKN Orlen przejął w zeszłym roku. Grupa Energa w drugim kwartale br. wypracowała wynik EBITDA w wysokości 797 mln zł, co oznacza wzrost o 537 mln zł (r/r). Na wynik korzystnie wpłynęła również wycena i rozliczenie kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego, podano także.

W II kw. łączna produkcja Grupy Orlen wyniosła 2,6 TWh, z czego ok. 70% pochodziło z OZE oraz jednostek zasilanych gazem. Obecna moc zainstalowana Grupy Orlen wynosi 3,4 GWe, z czego ponad 1,4 GWe w Grupie Energa.

Segment petrochemiczny wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie ponad 1 mld zł w II kw., co oznacza 4-krotny wzrost (r/r). Jest to efekt rekordowych marż petrochemicznych, wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego oraz osłabienia złotówki względem euro.

“PKN Orlen odnotował w tym czasie wzrost marży na wszystkich produktach petrochemicznych. Ze względu na realizację planowanego postoju remontowego instalacji Olefin w Płocku, odnotowano spadek wolumenów sprzedaży w Polsce o (-) 27% (r/r), przy wyższej sprzedaży w Czechach o 58% i na Litwie o 367%. Łącznie sprzedaż w drugim kwartale 2021 roku wyniosła 1 mt i była niższa o (-) 4% (r/r), w tym: niższa sprzedaż olefin o (-) 69% oraz PCW o (-) 22%, przy wyższej sprzedaży poliolefin o 23%, nawozów o 12% oraz PTA o 3%” – czytamy dalej.

Segment detaliczny wypracował w II kwartale br. wynik EBITDA LIFO na poziomie 828 mln zł, co oznacza wzrost o 14% (r/r). W tym czasie odnotowano spadek marż paliwowych na rynku polskim, czeskim i niemieckim, przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim (r/r) oraz wzrost marży pozapaliwowej (r/r) na wszystkich rynkach. Wolumeny sprzedaży detalicznej wzrosły o 13% (r/r), w tym: benzyny o 19%, oleju napędowego o 11% i LPG o 13%.

Na koniec II kwartału 2021 roku w sieci detalicznej Grupy Orlen funkcjonowały 2854 stacje paliw, co oznacza wzrost o 22 obiekty (r/r).

“Segment rafineryjny w II kwartale 2021 roku osiągnął EBIDTA LIFO na poziomie 298 mln zł. W tym czasie odnotowano wzrost sprzedaży benzyny o 15%, oleju napędowego o 12% oraz JET o 119%, przy niższej sprzedaży LPG o (-) 6% i ciężkiego oleju opałowego o (-) 5%. Wynik tego obszaru nadal pozostawał pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych, na które składały się: spadek marż na oleju napędowym i ciężkich frakcjach rafineryjnych, umocnienie złotówki względem dolara, wpływ transakcji zabezpieczających przepływy pieniężne oraz wyższe koszty zużyć własnych w wyniku wzrostu cen ropy. Ujemne efekty zostały częściowo zniwelowane dodatnim wpływem wyższego dyferencjału Brent/Ural, wzrostu marż na benzynie i paliwie JET oraz wyceny i rozliczenia kontraktów terminowych CO2 w ramach wydzielonego portfela transakcyjnego. W drugim kwartale 2021 roku przerób ropy wzrósł o 10% (r/r), do poziomu 6,8 mt” – czytamy także.

W II kwartale 2021 roku segment wydobycia osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 60 mln zł, głównie w efekcie dodatniego wpływu otoczenia makroekonomicznego (r/r) – wzrostu notowań węglowodorów (ropy, gazu i kondensatu gazowego), przy ujemnym wpływie transakcji zabezpieczających. W tym czasie średnie wydobycie wyniosło 17,9 tys. boe/d, w tym: 1,1 tys. boe/d w Polsce i 16,8 tys. boe/d w Kanadzie. Łączny spadek średniego wydobycia o (-) 0,9 tys. boe/d (r/r) spowodował zmniejszenie sprzedaży w tym obszarze o (-) 9% (r/r).

W I poł. 2021 r. spółka miała 4 072 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 106 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 53 985 mln zł w porównaniu z 39 087 mln zł rok wcześniej.

W trakcie pierwszych 6 miesięcy 2021 roku Grupa Orlen przeznaczyła 4,2 mld zł na inwestycje.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 3 296 mln zł wobec 2 440 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: