PKN Orlen rozmawia z dwucyfrową liczbą partnerów do realizacji przygotowywanego projektu budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim – poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

PKN Orlen zamierza zrealizować projekt budowy morskich farm wiatrowych z międzynarodowym koncernem branżowym mającym doświadczenie w realizacji tego typu inwestycji.  Trwają procedury wyłonienia partnerów strategicznych do uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji koncesji na Morzu Bałtyckim.

“Rozmawiamy z dwucyfrową liczbą partnerów do realizacji projektu budowy morskich farm wiatrowych. Są to podmioty z Europy, ale i spoza Europy” – powiedział dziennikarzom podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy prezes Obajtek.

“Chcemy do końca roku dokonać wyboru partnera” – dodał.

Prezes Obajtek zaznacza, że koszty realizacji tego typu projektów z roku na rok spadają, dlatego trudno jest szacować obecnie koszt inwestycji. Jeszcze niedawno eksperci szacowali, że budowa około 1000 MW morskiej energii wiatrowej to wydatek rzędu 12 mld zł.

PKN Orlen zamierza wybudować morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1200 MW.

Optymalizacji kosztów i intensyfikacji prac m.in. w zakresie badań, projektowania sieci przyłączy i logistyki służyć ma podpisany w czwartek podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny o współpracy przy projekcie budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim między PKN Orlen i PGE.

„Chcemy wykorzystać wartość morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Zależy nam też, aby na realizowanych projektach zyskały lokalne społeczności. Liczymy na korzyści operacyjne, jak optymalizacja kosztów, rozwiązań sieciowych i technicznych oraz logistyki morskiej. Partnerstwo z PGE pozwoli też na ujednolicenie i wzmocnienie komunikacji m.in. poprzez wspólne rozmowy z organizacjami społecznymi oraz dostawcami kluczowych elementów” – powiedział Daniel Obajtek.

„Elektrownie wiatrowe znakomicie wpisują się w miks energetyczny PKN Orlen. Produkcja energii z elektrowni wiatrowych będzie bilansowana produkcją z elastycznych źródeł gazowych” – dodał Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki, PKN Orlen.

Odpowiedzialna za projekt morskiej energetyki wiatrowej w PKN Orlen spółka Baltic Power, rozpoczęła na początku bieżącego roku badania środowiskowe oraz pomiary warunków wietrzności na obszarze posiadanej koncesji.

Celem prac jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i określenie produktywności morskiej farmy wiatrowej o planowanej mocy 1,2 GW.

Analizowana budowa morskich farm wiatrowych stanowi jeden ze strategicznych kierunków rozwoju Grupy Orlen na najbliższe lata.

Koncern jest jednym z kluczowych wytwórców  energii elektrycznej w Polsce, a posiadane aktywa, w tym dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i Włocławku, stanowią  dobre źródło bilansowania farm wiatrowych w przypadku niedoborów mocy.

Przedstawiony w czwartym kwartale 2018 roku przez Ministerstwo Energii projekt Polityki Energetycznej Państwa  do 2040 roku zakłada, że pierwsza farma wiatrowa na polskim morzu miałaby zostać uruchomiona po 2025 roku. W 2030 roku w offshore byłoby zainstalowane – według prognoz – 4,6 GW, a w 2040 roku 10,3 GW.

Wśród polskich przedsiębiorstw, które już realizują bądź zamierzają w przyszłości realizować projekty offshore są: Polenergia, Polska Grupa Energetyczna PGE, PKN Orlen, Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej oceniają, że w okresie tworzenia polskich morskich farm wiatrowych – do 2030 roku – rozwój tego sektora w Polsce może zapewnić średniorocznie 77 tys. miejsc pracy.

Z kolei z raportu przygotowanego przez firmę doradczą E&Y wynika, że inwestycja w 6 GW mocy wiatrowej na morzu przyniosłaby polskiej gospodarce ok. 73,8 mld PLN wartości dodanej w pierwszych siedmiu latach inwestycji (zakładając stopniowe ponoszenie nakładów).

Podpis: ER