Fot. AMW

Wydarzeniem, które wpisało się w historię naszej Alma Mater było dzisiejsze (5 luty) uroczyste wręczenie dyplomów studentom z Arabii Saudyjskiej. Wszyscy studiowali na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego poznając przez cały okres nauki tajniki żołnierskiej służby. 

Swoją obecnością zaszczycili m.in.: attache wojskowy Królestwa Arabii Saudyjskiej kontradmirał Saleh Al-Reshed, inspektor Marynarki Wojennej wiceadmirał Jarosław Ziemiański oraz dowódca Centrum Operacji Morskich – dowódca Komponentu Morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski. 

Ceremonia odbyła się w Audytorium AMW. Tradycyjnie rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości, prorektora ds. wojskowych kmdr. Pawła Podgórnego Inspektorowi Marynarki Wojennej. Następnie wprowadzono Sztandar Akademii Marynarki Wojennej oraz odegrano  hymny państwowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz Królestwa Arabii Saudyjskiej.

Kolejnym punktem było złożenie przysięgi oraz odsłonięcie dystynkcji oficerskich. Dokonali tego  attache wojskowy Królestwa Arabii Saudyjskiej  wraz z oficerem łącznikowym pułkownikiem Saleed Al- Shehri.

Rektor-Komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht uhonorował absolwentów kończących naukę za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce oraz za wzorową postawę żołnierską. Studia na pierwszych trzech lokatach ukończyli:

  • MIDN Ahmed AL-QAHTANI
  • MIDN Nesser AL-SHAHRANI
  • MIDN Sami AL-SHAHRANI

Wraz z dyplomami wszyscy podchorążowie otrzymali także kordziki Marynarki Wojennej. Gratulacje oraz życzenia związane z dzisiejsza ceremonią przesłał w postaci filmu dowódca Marynarki Wojennej Królestwa Arabii Saudyjskiej wiceadmirał Fahad AL-GHOFAILY. Ostatnim punktem dzisiejszej uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej tablicy rocznika „Promocja 2021”.

Obecni dzisiaj studenci są pierwszymi absolwentami tego kraju, którzy opuszczają mury naszej uczelni z tytułem inżyniera. Zagraniczni podchorążowie podczas swojego pobytu w AMW zdobyli wiedzę oraz nabyli praktycznych umiejętności związanych ze służbą w marynarce wojennej. Oprócz tego poznali język polski, kulturę oraz historię naszego kraju.  

Uroczystość pomimo sytuacji epidemicznej miała doniosły charakter i została przeprowadzona z zachowanie najwyższych standardów sanitarnych. Relację można obejrzeć na kanale YouTube AMW.

Źródło: AMW