W Szczecinie nastąpiło podpisanie umowy na modernizację obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego. Uroczystość odbyła się z udziałem ministra Marka Gróbarczyka, wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca oraz dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciecha Zdanowicza.

Umowa na wykonanie robót budowlanych w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego jest ostatnią zawieraną w ramach modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m.

„Ta inwestycja to niezwykle ważne zadanie, bez którego nie można realizować rozwoju portów Szczecin Świnoujście. Wierzymy, że dzięki inwestycji zwiększymy dwukrotnie możliwości przeładunkowe portów” – powiedział minister Gróbarczyk podczas uroczystości w Szczecinie.

Wykonawcą wyłonionym w ramach procedury zamówień publicznych jest Przedsiębiorstwo Budowlane Calbud  ze Szczecina.

Koszt inwestycji wynosi około 52,5 mln zł.  Realizacja prac planowana jest na lata 2019 – 2022.

Baza Oznakowania Nawigacyjnego zajmuje teren prawie 6,8 ha i znajdują się na niej m.in. budynki biurowe, warsztatowe, hala pław, budynki magazynowe, trafostacje, parking, garaże, zaplecze kontenerowe, place i drogi wewnętrzne oraz baseny dla jednostek pływających..

Podstawą do przeprowadzenia modernizacji terenu jest m.in. częste zalewanie znajdujących się tam obiektów, związane z wysokim poziomem wód gruntowych.

W ramach modernizacji przewidziane jest kompleksowe zagospodarowanie terenu i scalenie zabudowy. Wykonany zostanie również remont basenu południowego, bez zmiany jego przeznaczenia i z zachowaniem linii brzegowej.

Urząd Morski w Szczecinie w ramach prowadzonej statutowej działalności realizuje m.in. zadania z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich.

Podpis   ER