PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę linii kolejowej do Portu Gdańsk. Przewidywana wartość zamówienia to prawie 450 mln zł bez podatku VAT.

Jak czytamy w dokumentacji przetargowej, przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na linii 226 i stacji Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Inwestycja to element większego projektu „Poprawa infrastruktury dostępu kolejowego do Portu Gdańsk”.

Kolejowa spółka  oszacowała, że całkowita wartość zamówienia wyniesie 445 251 869,37 zł bez podatku VAT. Za te pieniądze PKP PLK chce przebudować ok. trzykilometrowy odcinek linii kolejowej nr 226 oraz ok. trzykilometrowy odcinek linii kolejowej nr 965. Zmodernizowana zostanie też stacja Gdańsk Kanał Kaszubski wraz z torem łącznicowym pomiędzy nią i stacją Gdańsk Port Północny. Zamówienie obejmuje również prace na stacji Gdańsk Port Północny.

W ogłoszeniu o zamówieniu PKP PLK wymienia następujące zakresy prac, które wykona zwycięzca przetargu: nawierzchnia i podtorze wraz z odwodnieniem, urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk), urządzenia i systemy telekomunikacyjne, sieć trakcyjna z zasilaniem, urządzenia i układy elektroenergetyki do 1 kV, obiekty inżynieryjne, obiekty kubaturowe, nawierzchnia drogowa, zewnętrzne sieci i instalacje, przejścia i przejazdy, geologia.

Termin składania ofert upływa 26 czerwca br. o godz. 9:00.

Jak już pisaliśmy, PKP PLK ogłosiła również wart ok. 900 mln zł przetarg na przebudowę stacji kolejowej Gdynia Port.

Kolejowa spółka zamierza do 2020 r. zrealizować program portowy, obejmujący porty morskie w Trójmieście oraz Szczecinie i Świnoujściu.

Podpis: tz