Fot. Pinterest

MFW Bałtyk I – spółka w 50% zależna od Polenergii – podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę o przyłączenie projektu MFW do sieci przesyłowej, podała Polenergia. Całkowita moc osiągalna projektu MFW ustalona została na poziomie 1560 MW.

“Umowa określa m.in. inwestycje po stronie spółki oraz operatora, których realizacja będzie konieczna do zapewnienia przyłączenia i wyprowadzenia mocy z projektu MFW, jak również inne warunki realizacji przyłączenia w tym związane z pozyskaniem przez operatora gruntów na potrzeby inwestycji sieciowych” – czytamy w komunikacie.

Umowa nie gwarantuje wyprowadzenia mocy do czasu rozbudowy sieci przez PSE. Spółka MFW Bałtyk I zobowiązana będzie do wniesienia opłaty za przyłączenie w wysokości stanowiącej równowartość rzeczywistych nakładów operatora na przyłączenie według określonych w uowie zasad dotyczących rozliczenia opłaty i weryfikacji jej wysokości, podano także.

MFW Bałtyk I to spółka, w której po 50% udziałów mają Polenergia i Equinor.

Źródło: