Fot. Polenergia

Polenergia odnotowała 110,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 109,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wyższy zysk netto to efekt m.in. powrotu do planów realizacji projektu FW Piekło o mocy 13 MW. Uzyskał on wsparcie w ramach systemu aukcyjnego co umożliwiło odwrócenie części utworzonych w poprzednich latach odpisów związanych z kosztami rozwoju tego projektu. Przychody grupy w 2020 roku spadły do 1 811 mln zł, co było spowodowane niższymi przychodami segmentów obrotu i sprzedaży oraz gazu i czystych paliw, częściowo skompensowanymi przez wzrost przychodów w segmencie lądowych farm wiatrowych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

“To właśnie segment lądowych farm wiatrowych jest od wielu lat siłą napędową Polenergii. Na rekordowe wyniki tego segmentu w 2020 roku złożyły się wyższe ceny energii elektrycznej oraz stabilne rynkowe ceny zielonych certyfikatów utrzymujące się na poziomie około 139 PLN/MWh. Farmy wiatrowe wyprodukowały netto w ubiegłym roku 714 GWh energii elektrycznej. Ich produktywność cały czas jest powyżej średniej całego krajowego sektora, a w pierwszym kwartale 2020 roku produktywność farm Polenergii osiągnęła rekordowy poziom aż 48,5%” – podkreślono.

Zysk operacyjny wyniósł 108,49 mln zł wobec 109,04 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 256,76 mln zł wobec 279,13 mln zł rok wcześniej.

“W całym 2020 roku skorygowana EBITDA wyniosła 256,8 mln zł i była niższa o 22,4 mln zł w stosunku do 2019 roku. Było to spowodowane spadkiem o 62 mln zł wyniku segmentu gazu i czystych paliw w efekcie mniejszych przychodów z rekompensaty kosztów gazu (zakończenie w 2019 roku długoterminowej umowy na zakup gazu) oraz niższych przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych (koniec systemu rekompensat w maju 2020 roku). Niższy wynik tego segmentu został częściowo skompensowany przez wyższy wynik segmentu lądowych farm wiatrowych o 34,3 mln zł oraz segmentu obrotu i sprzedaży o 7,3 mln zł” – czytamy dalej w komentarzu.

Od początku 2020 roku Polenergia prezentuje oddzielnie w swoich wynikach finansowych segment fotowoltaiki, który za sprawą farmy fotowoltaicznej Sulechów I wypracował wynik EBITDA w wysokości 2,2 mln zł.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 37,4 proc. i była o 3,6 p.p. niższa od rozpoznanej w 2019 roku” – napisano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 785,48 mln zł w 2020 r. wobec 2 491,09 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 56,1 mln zł wobec 43,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Źródło: