Fot. Picasa

Polenergia odnotowało 16,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 28,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skorygowany (o przychody/ koszty o charakterze niepieniężnym/jednorazowym) skonsolidowany zysk netto w III kw. 2020 r. wyniósł 16,9 mln zł wobec 31,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 29,7 mln zł wobec 47,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,1 mln zł wobec 72,6 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 497,35 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 603,44 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 80,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 74,56 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 315,94 mln zł w porównaniu z 1 873,77 mln zł rok wcześniej.

“Od początku 2020 roku przychody ze sprzedaży grupy wyniosły 1,33 mld zł i były niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem głównie z uwagi na niższe przychody w segmencie obrotu i sprzedaży skompensowane częściowo przez wyższe przychody w segmencie lądowych farm wiatrowych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skorygowany skonsolidowany zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 85,9 mln zł wobec 82,9 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 200,8 mln zł wobec 200,4 mln zł rok wcześniej.

“Skorygowany wynik EBITDA po trzech kwartałach tego roku wyniósł 200,8 mln zł i był wyższy o 0,4 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek wyniku EBITDA segmentu gazu i czystych paliw o 47 mln zł został zrekompensowany wyższym o 35 mln zł wynikiem EBITDA segmentu lądowych farm wiatrowych spowodowanym wyższymi wolumenami produkcji oraz wyższymi cenami sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Segment obrotu i sprzedaży, za sprawą konsekwentnego wdrażania nowej strategii oraz wzrostu wyniku na handlu energią elektryczną z farm wiatrowych, przyczynił się do wzrostu skorygowanego wynik EBITDA o 11 mln zł” – czytamy dalej.

Marża skorygowanego wyniku EBITDA z wyłączeniem segmentu obrotu i sprzedaży (segment ten charakteryzuje się relatywnie niską marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) wyniosła 36,9%, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 4% r/r i osiągnął poziom 85,9 mln zł, podano także.

“Analizując tegoroczne wyniki Polenergii widać, że istotnym czynnikiem, który ma wpływ na stabilizację, jest segment lądowych farm wiatrowych oraz ceny sprzedaży zielonych certyfikatów i energii elektrycznej. Produkcja brutto tego segmentu osiągnęła rekordowy poziom 561 GWh, przy produktywności wynoszącej 34%. Prym wiodą w grupie farmy wiatrowe w Mycielinie i Gawłowicach, które odpowiadają za około 45% produkcji całego segmentu, przy produktywności wynoszącej odpowiednio 44% i 39%” – napisano także w komunikacie.

Polenergia podkreśla, że jej strategicznym projektem – realizowanym wspólnie z Equinor – jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW. Termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego. Pełnomocnik rządu ds. OZE poinformował, że wejście w życie ustawy o wsparciu dla morskiej energetyki wiatrowej planowane jest jeszcze w tym roku, podkreślono w materiale.

“Konsekwentnie realizujemy strategię Polenergii, która już przynosi efekty i podnosi wartość całej grupy. Po raz pierwszy od wielu lat budujemy jednocześnie aż trzy farmy wiatrowe: w Szymankowie, Dębsku oraz Kostomłotach, o łącznej mocy 186 MW. Ich realizacja jest w pełni finansowo zabezpieczona. Inwestycje przebiegają zgodnie z wyznaczonym harmonogramem bez istotnych opóźnień mimo tak dużego ryzyka związanego z pandemią. Optymistycznie patrzymy na tegoroczne aukcje OZE do których przygotowujemy portfel projektów farm wiatrowych i fotowoltaicznych o łącznej mocy 40 MW” – skomentował prezes Michał Michalski, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 12,5 mln zł wobec 12,85 mln zł straty rok wcześniej.

Źródło: