Polenergia Bałtyk III / Portal Stoczniowy

Strategia Polenergii na lata 2020-2024 zakłada osiągnięcie docelowego poziomu wyniku EBITDA w wys. 418 mln zł w 2024 roku, podała spółka. 

Spółka podała w prezentacji, że docelowo chce zwiększyć wynik EBITDA o 139 mln zł wobec 2019 roku – do 418 mln zł w 2024 roku.

Polenergia wspólnie z Equinor planuje dalszy rozwój i osiągnięcie etapu gotowości do budowy 1 440 MW na Bałtyku do 2023 roku. Ponadto spółka planuje do 2024 roku realizację projektów lądowych farm wiatrowych oraz fotowoltaicznych o łącznej mocy 315 MW, z czego 186 MW dotyczy projektów lądowych farm wiatrowych, które już uzyskały wsparcie w ostatnich aukcjach.

Polenergia podała, że przyszłe możliwości rozwoju wymagać będą finansowania zewnętrznego, uzależnionego od decyzji dot. offshore’u i ekspansji geograficznej.

“Zakładając reinwestowanie zysków, dodatkowe finansowanie zewnętrzne po 2020 r. potrzebne do wdrożenia strategii do 2024 r.: do 0,5 mld zł. Opcjonalnie: finansowanie fazy budowy MFW Bałtyk II i III, przy założeniu współfinansowania długiem (decyzja do podjęcia na późniejszym etapie): do 2,6 mld zł. Opcjonalnie: Finansowanie nowych inwestycji OZE w regionie CE” – czytamy w prezentacji.

Spółka podała, że w zależności od potrzeb finansowych, sytuacji rynkowej i innych czynników, może wymagać znacznego finansowania zewnętrznego od obecnych lub przyszłych inwestorów, które może zostać pozyskane na różne sposoby, w tym emisję akcji, instrumentów dłużnych i rozwiązania hybrydowe.

Strategia Polenergii na lata 2020-2024 ma umocnić jej pozycję w gronie liderów polskiego rynku energetyki odnawialnej. Spółka chce mieć 821 MW łącznej mocy projektów w operacji do 2024 roku, a dokument przewiduje również gotowość do rozpoczęcia budowy pierwszej farmy wiatrowej na Bałtyku do 2023 roku oraz rozwój technologii gazowych jako wstęp do wielkiej transformacji wodorowej.

Źródło: ISBnews