Orsted Offshore / Portal Stoczniowy

Polenergia nawiązała współpracę z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, który jako jedyny w Polsce kształci przyszłe kadry sektora morskiej energetyki wiatrowej. Tym samym blisko 60 słuchaczy Studiów Podyplomowych na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa otrzyma dostęp do najnowszej wiedzy na międzynarodowym poziomie z zakresu offshore.

Co to jest batymetria? Jak wygląda tektonika tarczy bałtyckiej? Jak prowadzić badania wibrosondą? Jak długo trwa okno pogodowe na Morzu Bałtyckim? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdą studenci Studiów Podyplomowych na kierunku Morska Energetyka Wiatrowa na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, które 8 listopada 2019 roku zostały uroczyście uruchomione po raz pierwszy w Polsce. Podpisany w dniu inauguracji list intencyjny  pomiędzy Polenergią, Politechniką Gdańską oraz Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej zakłada współpracę przy realizacji Programu Rozwoju Kompetencji Kadr dla sektora Morskiej Energetyki Wiatrowej. Stroną reprezentującą Grupę w ramach współpracy z Politechniką Gdańską jest Joint Venture pomiędzy Polenergią oraz Equinor Polska Sp. z o.o. działające poprzez MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Słuchacze pilotażowej edycji studiów będą mieli możliwość zdobycia lub pogłębienia wiedzy o morskiej energetyce wiatrowej jako najprężniej rozwijającej się na świecie technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

„Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Gdańską, ponieważ sukces polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej uzależniony jest od odpowiednio wykształconych i przeszkolonych kadr inżynierskich i technicznych, które w pełni zabezpieczą możliwości rozwoju tego sektora. Dajemy szansę na czerpanie wiedzy i poznawanie najlepszych światowych praktyk w zakresie offshore. Jestem przekonany, że wielu młodych ludzi z tej niepowtarzalnej szansy skorzysta, bo jest to najlepszy moment w ich karierze na poszukiwanie nowych wyzwań i inspiracji” – podkreśla Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Uruchomienie studiów związane jest bezpośrednio z oczekiwanym w najbliższych latach intensywnym rozwojem rynku morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. W projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku przewidziano realizację na Morzu Bałtyckim wiatraków o łącznej mocy ponad 10 GW, co stawia nasz kraj w pozycji potencjalnego lidera w Europie. Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry na potrzeby tak dużego rynku. Program studiów umożliwi zdobycie profesjonalnej wiedzy na temat technologii wykorzystywanych w sektorze, jak również na temat funkcjonowania rynków morskiej energetyki wiatrowej oraz wszystkich aspektów przygotowania i realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Polenergia wspólnie z Equinor (dawny Statoil) realizuje projekt budowy pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore Grupy uzyskały warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3 000 MW, jednak termin ich budowy uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.

Źródło: Polenergia