Według doniesień producenta 24 czerwca polski MON zawarł z nim umowę na dostawę dwóch kolejnych systemów Gavia.

Teledyne Marine – Vehicles dostarczy dwa komplety wyposażenia dla drugiego i trzeciego niszczyciela min typu Kormoran II. Kontrakt ten został zawarty za pośrednictwem Stoczni Remontowa i jest logiczną kontynuacją dostaw wyposażenia przeznaczonego dla najnowszych polskich okrętów. W kontrakt zaangażowany jest również gdyński Enamor będący polskim przedstawicielem islandzkiego producenta (nalezacego do amerykańskiej grupy Teledyne). Systemy Gavia zostały po raz pierwszy zakupione przez MW RP w roku 2013 z przeznaczeniem dla dywizjonów trałowców w Świnoujściu i Gdyni. Wraz z wcieleniem do służby ORP Kormoran stały się jednym z istotnych elementów jego wyposażenia.

Każdy komplet zestawu Gavia składa się z:

  • pojazdu wraz z dwoma akumulatorami (jeden zapasowy),
  • stanowiska operatora (komputer przenośny z zapasowym akumulatorem),
  • oprogramowania dla komputera przenośnego,
  • modemu hydroakustycznego (h/a) i czterech transponderów h/a do nawigacji podwodnej LBL,
  • ładowarki uniwersalnej,
  • zestawu części i materiałów obsługowych, pojemników transportowych oraz dokumentacji technicznej.

Sam pojazd jest wyposażony w urządzenia pozwalające na:

– wykrywanie i klasyfikację oraz ponowną lokalizację i identyfikację min i innych małych obiektów podwodnych;

– planowanie misji podwodnej oraz transmisję i analizę danych przez operatora w rejonie prowadzenia działań za pomocą komputera przenośnego;

– rejestrację prędkości dźwięku w wodzie morskiej w celu rozpoznania warunków hydrologicznych w rejonie oraz do kalibracji systemu nawigacji hydroakustycznej.

Warto dodać, że w ub.r. Enamor uzyskał zamówienie na doposażenie dwóch posiadanych systemów w moduł BlueView MB2250, który ma poszerzyć możliwości systemu o funkcję skanowania dna pod pojazdem. Nowo zamówione pojazdy maja reprezentować standard zmodernizowanych już polskich Gavii.

Podpis: Tomasz Witkiewicz