TEN-T Days to największe w Unii Europejskiej wydarzenie poświęcone rozwojowi transeuropejskiej sieci transportowej. W tym roku odbyło się w Ljubljanie w Słowenii. Przez trzy dni (25-27 kwietnia) rozmawiano rozwoju transportu w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście negocjacji przyszłego budżetu UE.

Nad korzystnym ukierunkowaniem strumienia przyszłych środków unijnych debatowali przedstawiciele państw podczas sesji „Łączenie portów i miast żeglugą śródlądową”. Wśród panelistów byli m.in. polscy reprezentanci – Maja Bakran, zastępca Dyrektora Generalnego w Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu w Komisji Europejskiej, Monika Niemiec-Butryn, dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Celem sesji żeglugowej, w której udział wzięli przedstawiciele portów śródlądowych, administracji dróg wodnych i centrów logistycznych, była próba wypracowania działań, które należy podjąć, żeby zwiększyć udział transportu wodnego śródlądowego w Europie. Rozważano również, jak należy dystrybuować pieniądze unijne, żeby to osiągnąć.

W dyskusji panelowej uczestnicy wysoko ocenili fakt, że polskie programy rozwoju śródlądowych dróg wodnych są poprzedzane szczegółowymi analizami gospodarczymi, technicznymi i społecznymi. Doceniono także to, że w Polsce sprawy związane z zarządzaniem zasobami wodnymi, gospodarką wodną, gospodarką morską i żeglugą znajdują się w zakresie kompetencji jednego ministra. Wspomniana już Maja Bakran podkreśliła, że zintegrowane zarządzanie jest często gwarantem sukcesu podczas planowania rozwoju infrastruktury transportowej.

Podpis: AD/MGMiŻŚ