Polskie LNG / Portal Stoczniowy

W ubiegłym tygodniu w Świnoujściu została podpisana umowa na unijne dofinansowanie rozbudowy gazoportu. Spółka Polskie LNG, która jest właścicielem i operatorem terminalu, będzie mogła ubiegać się o zwrot nawet 533 mln zł kosztów poniesionych w związku z rozbudową. Pieniądze będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności.

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podkreślił, że rozbudowała Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu to element koncepcji tzw. Bramy Północnej. Na koncepcję tę – oprócz rozbudowy gazoportu – składa się także budowa gazociągu Baltic Pipe, który połączy polski system gazowy ze złożami surowca na norweskim szelfie kontynentalnym.

– Realizacja obu inwestycji umożliwi pełne pokrycie polskich potrzeb importowych gazem od wiarygodnych dostawców sprzedawanym po konkurencyjnych cenach – powiedział Piotr Naimski.

Może Cię zainteresować:

Strategiczna decyzja Polskiego LNG: ruszył przetarg na rozbudowę gazoportu

Strategiczna decyzja Polskiego LNG: ruszył przetarg na rozbudowę gazoportu

W ubiegłym tygodniu w Świnoujściu została podpisana umowa na unijne dofinansowanie rozbudowy gazoportu. Spółka Polskie LNG, która jest właścicielem i operatorem terminalu, będzie mogła ubiegać się o zwrot nawet 533 mln zł kosztów poniesionych w związku z rozbudową. Czytaj dalej

Obecnie poprzez gazoport w Świnoujściu do polskiego systemu energetycznego może być dostarczane 5 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie, zaś po rozbudowie terminala moce regazyfikacyjne wzrosną do 7,5 mld m sześc. rocznie. Będzie to prawie 50 proc. zapotrzebowania polskiej gospodarki na gaz ziemny, która zużywa ok. 16,5 mld m sześc. gazu rocznie. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, program rozbudowy gazoportu zakończy się w 2023 roku. Do tego czasu w Świnoujściu powstaną dodatkowe instalacje regazyfikacjne, trzeci zbiornik na skroplony gaz ziemny, instalacja do przeładunku LNG na cysterny kolejowe, a także zbudowane zostanie dodatkowe nabrzeże statkowe. Dzięki temu ostatniemu terminal zyska nowe funkcjonalności, m.in. załadunku jednostek do bunkrowania skroplonym gazem ziemnym, a także samego bunkrowania statków LNG. Szczegółowo o programie rozbudowy terminalu w Świnoujściu piszemy w tym artykule.

Prezes spółki Polskie LNG Paweł Jakubowski wyjaśnia, że pieniądze z Unii Europejskiej posłużą jako dofinansowanie rozbudowy instalacji oraz budowy nowych elementów infrastruktury w Świnoujściu.

–  Rozbudowa umożliwi nam uruchomienie bardziej konkurencyjnej oferty usług związanych z regazyfikacją i rozładunkiem LNG, na które mamy w Polsce coraz większe zapotrzebowanie – podkreśla Paweł Jakubowski, szef spółki Polskie LNG.

Rozbudowa gazoportu w Świnoujściu została wpisana na unijną listę Projektów Wspólnego Zainteresowania. To lista inwestycji o szczególnym znaczeniu dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w Europie.

Może Cię zainteresować:

Prezes Polskiego LNG: budujemy nowe moce Świnoujścia [WYWIAD]

Prezes Polskiego LNG: budujemy nowe moce Świnoujścia [WYWIAD]

W ubiegłym tygodniu w Świnoujściu została podpisana umowa na unijne dofinansowanie rozbudowy gazoportu. Spółka Polskie LNG, która jest właścicielem i operatorem terminalu, będzie mogła ubiegać się o zwrot nawet 533 mln zł kosztów poniesionych w związku z rozbudową. Czytaj dalej

Minister energii Krzysztof Tchórzewski podkreślił podczas ceremonii podpisania umowy, że terminal w Świnoujściu w znacznym stopniu wpływa na uniezależnienie się Polski oraz krajów sąsiednich od dostaw gazu z kierunku wschodniego, a także wpisuje się w trzy filary polityki energetycznej Unii Europejskiej: zrównoważonego rozwoju, poprawy bezpieczeństwa dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności.

Spółka Polskie LNG rozpisała już dwa przetargi dotyczące rozbudowy infrastruktury w Świnoujściu, ale wykonawcy inwestycji jeszcze nie zostali wyłonieni. Ponadto pod koniec lutego spółka poinformowała, że podpisała umowę z firmą doradczą Tractebel, która wspomaga polską firmę w zakresie przygotowania bazową dokumentację projektową, dotyczącą rozbudowy terminalu.

Podpis: am