Polskie LNG, gazoport / Portal Stoczniowy

Miniony rok był dla spółki Polskie LNG okresem wzmożonej pracy. Jej efektem są świetne wyniki Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz realizacja, zgodnie z harmonogramem, Programu Rozbudowy Terminalu LNG. W ramach tego ostatniego, na przełomie 2018/19, spółka rozpoczęła dwa procesy przetargowe, na tzw. część lądową (dodatkowa instalacja regazyfikacyjna, trzeci zbiornik LNG oraz instalacja przeładunkowa LNG na kolej) i część morską (dodatkowe nabrzeże statkowe).

Polskie LNG w liczbach

W świnoujskim Terminalu LNG w 2018 roku skutecznie realizowano zadania w ramach prowadzonych procesów technologicznych. Osiągnięte wyniki:

 • Blisko 2 mln ton czyli 4,4 mln m3 gazu ziemnego zostało rozładowanych w terminalu.
 • Przyjęto i rozładowano 23 statki (14 w 2017 r.) ze skroplonym gazem ziemnym.
 • 1794 autocystern (1523 w 2017 r.) wyjechało ze Świnoujścia. Polskie LNG ustanowiło także w 2018 roku swój wewnętrzny rekord załadunków jednego dnia – było ich 24.
 • W zeszłym roku dokonano także w terminalu pierwszego załadunku gazem skroplonym ISO-kontenera, coraz popularniejszej, standaryzowanej formy transportu LNG.

Realizacja planów rozwojowych

Na przełomie 2018 i 2019 roku Polskie LNG wykonało bardzo ważny krok w realizacji Programu Rozbudowy Terminalu LNG – uruchomiono dwa procesy przetargowe.

Może Cię zainteresować:

PGNiG: trzeci statek ze skroplonym gazem ziemnym z USA w gazoporcie w Świnoujściu

PGNiG: trzeci statek ze skroplonym gazem ziemnym z USA w gazoporcie w Świnoujściu

Miniony rok był dla spółki Polskie LNG okresem wzmożonej pracy. Jej efektem są świetne wyniki Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz realizacja, zgodnie z harmonogramem, Programu Rozbudowy Terminalu LNG. Czytaj dalej

Pierwsze z opublikowanych ogłoszeń (dotyczące tzw. części lądowej) rozpoczęło postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłoniony zostanie wykonawca trzech elementów lądowych rozbudowy Terminalu LNG:

 • Dodatkowych instalacji regazyfikacyjnych – zwiększających nominalną moc regazyfikacyjną terminalu do 7,5 mld Nm3/rocznie.
 • Trzeciego zbiornika LNG – zwiększającego elastyczność pracy instalacji terminalu LNG oraz zapewniającego optymalną zdolność procesową składowania surowca.
 • Instalacji przeładunkowej LNG na kolej – rozszerzającej zakres świadczonych usług o możliwość załadunku kontenerów ISO i cystern kolejowych oraz umożliwiającą dotarcie do nowych potencjalnych klientów.

Drugi proces przetargowy dotyczy tzw. części morskiej (czwartego elementu Programu Rozbudowy Terminalu LNG)). W jego ramach ma powstać:

 • Dodatkowe nabrzeże statkowe, które umożliwi załadunek i rozładunek zbiornikowców, przeładunek LNG (transshipment) oraz załadunek jednostek bunkrujących LNG i usługę bunkrowania.

Nowe nabrzeże, realizowane wspólnie z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, wpisuje się w rozwój infrastruktury tzw. Małego LNG (SSLNG – Small Scale LNG). Zapewni ono dodatkowe funkcjonalności świnoujskiemu terminalowi. Dzięki niemu Polskie LNG odpowie na rosnące zapotrzebowanie rynku w Regionie Morza Bałtyckiego. Będzie to także odpowiedź na szereg europejskich regulacji, w  szczególności przepisów klimatycznych i środowiskowych, które wymuszają transformację w kierunku paliw niskoemisyjnych.

–Mijający rok był dla nas intensywny, ale dający powody do satysfakcji. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na nadchodzący czas – powiedział Paweł Jakubowski, prezes spółki Polskie LNG.

Polske LNG wyniki / Portal Stoczniowy
Polske LNG wyniki / Portal Stoczniowy

Dobry klimat dla LNG

W minionym roku spółka również zrealizowała szereg działań w obszarze rozwojowym, do których zaliczyć można:

Może Cię zainteresować:

Prezes Polskiego LNG: budujemy nowe moce Świnoujścia [WYWIAD]

Prezes Polskiego LNG: budujemy nowe moce Świnoujścia [WYWIAD]

Miniony rok był dla spółki Polskie LNG okresem wzmożonej pracy. Jej efektem są świetne wyniki Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu oraz realizacja, zgodnie z harmonogramem, Programu Rozbudowy Terminalu LNG. Czytaj dalej
 • Przystąpienie do organizacji Baltic Ports Organisation (BPO)
 • Prezentacja Terminalu LNG w ramach roadshow w USA, Norwegii, Australii i Francji
 • Współorganizacja wraz ze stroną rządową wizyty sekretarza Departamentu Energii USA Ricka Perry’ego w Polsce
 • Nawiązanie współpracy i podpisanie listu intencyjnego z Uniwersytetem Zachodniej Australii
 • Porozumienie o współpracy ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej obejmujące wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu

Dodatkowo spółka otrzymała wyróżnienie Global Compact za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz Srebrną kartę Lidera Bezpiecznej Pracy przyznaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy.

Źródło: Polskie LNG (informacja prasowa)