PGNiG przekazało ponad 2 mln zł, w ramach pomocy organizowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA w Warszawie. Kwota ta pozwoli na zakup sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej w walce z epidemią koronawirusa, m.in. respiratorów czy systemów do kompresji klatki piersiowej. To jedna z inicjatyw Spółki wspierająca placówki medyczne w tym trudnym czasie.

„Wszystkie spółki skarbu państwa angażują się w walkę z epidemią koronawirusa. To cieszy i daje nadzieję. PGNiG pomaga tam, gdzie wsparcie jest szczególnie potrzebne, przeznaczając pieniądze na zakup aparatury medycznej. Jak każda odpowiedzialna firma nie zapomina też o własnych pracownikach i bezpieczeństwie energetycznym Polaków. Takie działanie musi przynieść efekty” – komentuje Jacek Sasin, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych.

„PGNiG jest jedną z największych firm w Polsce. Zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Nasza pozycja to jednocześnie przywilej i zobowiązanie. Dlatego bez wahania zaangażowaliśmy się w pomoc organizowaną przez Ministerstwo Aktywów Państwowych” – wyjaśnia Jerzy Kwieciński, Prezes Zarządu PGNiG SA.

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie otrzymał ponad 2,1 mln zł. Środki te zostaną wykorzystane zakup sprzętu potrzebnego do ratowania zdrowia
i życia pacjentów. Pomoc została przekazana za pośrednictwem Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza.

„W PGNiG jesteśmy świadomi, jak ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu, szczególnie w takim momencie, w jakim się obecnie znajdujemy. Wiemy też, jak ogromne wyzwania stoją przed placówkami medycznymi, które są na pierwszej linii frontu walki z epidemią. Środki, które przekazujemy, to wyraz naszego wsparcia dla Polaków, ale też wdzięczności dla lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych”mówi Prezes Jerzy Kwieciński. „Tak rozumiemy społeczną rolę PGNiG, której odzwierciedleniem jest hasło – Jesteśmy blisko Ciebie” dodał.

Do tej pory – na pomoc dla szpitali w zwalczaniu koronawirusa prowadzoną wspólnie z MAP – PGNiG przeznaczyło ponad 4 mln zł. Dodatkowe 1,5 mln zł trafiło do placówek służby zdrowia w miejscowościach, gdzie funkcjonują oddziały Spółki – w Sanoku, Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, a także do Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdyż tu znajduje się główna siedziba PGNiG. Spółka, do wybranych szpitali, przekazała również pomoc rzeczową w postaci respiratorów o wartości ok. 1 mln zł. Łączna, dotychczasowa kwota wsparcia dla służby zdrowia wynosi ponad 6,5 mln zł.

PGNiG oferuje także aktywne wsparcie dla innych strategicznych instytucji, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia. Kilkudziesięciu pracowników spółki PGNiG Obrót Detaliczny wspiera tamtejszą infolinię i pomaga tysiącom Polaków, udzielając im porad. W ostatnim czasie PGNiG razem z Polskim Związkiem Głuchych, przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, uruchomiły także wideoinfolinię dla osób głuchych, potrzebujących informacji na temat koronawirusa. Działa ona przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, aby zapewnić stały dostęp do wsparcia i pomocy.

Spółka nie zapomina również o swoich pracownikach. Na czas epidemii wprowadzone zostały wewnętrzne procedury bezpieczeństwa pozwalające na zminimalizowanie ryzyka zarażenia, a jednocześnie zapewniające zachowanie ciągłości procesów produkcyjnych i administracyjnych.  „PGNiG umożliwia pracownikom m.in. pracę w trybie zdalnym, a także zapewnia środki higieny i ochrony osobistej. Na te cele  przeznaczyliśmy dotychczas blisko 2 mln zł” – powiedział Prezes Jerzy Kwieciński.

Źródło: PGNiG